IJsseldelta-Zuid

Gepubliceerd op 18 november 2014

Het project IJsseldelta-Zuid richt zich op het gebied tussen Kampen, de IJssel en het huidige Drontermeer. Doel van het project IJsseldelta-Zuid is de waterveiligheid, leef- en werkomgeving en doorstroom van het verkeer te verbeteren.

Realisatie van doelen
Om dit doel te behalen komt er meer ruimte voor woningbouw, recreatie, infrastructuur en nieuwe natuur. Bovendien wordt de versterking van de agrarische structuur en de leefbaarheid van kleine gebieden gerealiseerd.

De IJsseldelta
Gebiedsontwikkeling is samen bouwen aan de ruimtelijke kwaliteit. Het ministerie van VROM riep landelijk enkele projecten uit tot voorbeeldproject gebiedsontwikkeling. Project IJsseldelta is er één van. Het project IJsseldelta bestaat uit twee deelprojecten: Nationaal Landschap IJsseldelta en IJsseldelta-Zuid. Deze spelen zich af in het grote gebied rond de monding van de IJssel.

Achtergrond
Voor het gebied ten zuiden van Kampen staan verschillende planologische ontwikkelingen op het programma. In de eerste plaats is in 2006 gestart met de aanleg van de Hanzelijn, de spoorlijn van Lelystad naar Zwolle. Daarnaast heeft het Rijk het plan hier een nieuwe IJsselarm, bypass, te graven. Deze bypass van de IJssel is nodig in het kader van Ruimte voor de Rivier. Het Rijk en regio streven naar de opwaardering van de N50 naar A50 als een volwaardige autosnelweg. Tevens overweegt de gemeente Kampen 4000 tot 6000 woningen te bouwen in dit gebied. Al deze ontwikkelingen, Hanzenlijn, bypass, N50 naar A50 en woningbouw worden optimaal op elkaar afgestemd. Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor een goed resultaat.

Schets van waterprojecten IJsseldelta-Zuid


Kijk ook op: