Resultaten van de Stadsbeweging

Gepubliceerd op 5 februari 2019

Stadsbeweging

De (binnen)steden van Overijssel kampen met toenemende leegstand en verpaupering van panden. Hierdoor komt de vitaliteit, identiteit en leefbaarheid van de steden onder druk te staan. De provincie investeert met de Stadsbeweging in kennisdeling en kennisontwikkeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met financiële impulsen. Deze pagina is een overzicht van de resultaten van de Stadsbeweging.

Stadscafés

stadscafe_2_07022017_8

In de Stadscafés staan onderwerpen centraal die te maken hebben met de ontwikkeling van binnensteden. Samen denken we na over levendigheid in het centrum en brengen we ideeën en initiatieven verder. Toegang is altijd gratis en iedereen is welkom!

Stadscheques

Er8bV6QQYZYtyUGy

1) Meld je pitch aan via de mail stadsbeweging@overijssel.nl met een korte omschrijving van je idee.
2) Pitch jouw idee in 2 minuten bij één van onze Stadscafés en maak kans op een bedrag van 2500 euro of ondersteuning in een andere vorm.
3) Het publiek van het Stadscafé stemt of jouw idee een Stadscheque of andere ondersteuning verdient.

Het Stadsstrand

stadstrand

In de toekomst biedt het stadsstrand van Deventer buitenrecreatie en horeca aan de IJssel. Hoewel het initiatief niet in de binnenstad ligt, draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad door beleving toe te voegen en verbinding te leggen tussen de binnenstad  van Deventer en een van haar iconen, de IJssel.

Samenwerken

jos

Wij (in het oosten) zijn niet interessant genoeg voor een grote vastgoedpartij met veel bezit in de Randstad, laat staan dat we samen werken. Het is een veel gehoorde opmerking als het in Overijssel gaat over grote vastgoedpartijen. Hardenberg laat zien dat samenwerken wel kan. Korte lijntjes zijn de sleutel, aldus Geurtjens.

De Woonkeuken

Een groep van zo'n 50 toonaangevende personen in de Overijsselse vastgoed- en bouwwereld vindt dat het anders moet. Zij hebben zich verenigd in de Woonkeuken en werken samen aan maatschappelijke thema's, over de grenzen van hun eigen organisaties heen. De groep, inclusief de provincie, zet momenteel op creatieve wijze experimenten op rondom onbenutte ruimte en leeg vastgoed. bekijk de video hiernaast voor een kijkje in de keuken.

Platform

Medio juli 2017 is de lancering van platform Stadsbeweging. Het wordt een online community-netwerk tussen inwoners, ondernemers en gemeenten in Overijssel. Een centrale plek voor vernieuwing en inspiratie voor leegstaande gebouwen en gebieden in Overijssel. Iedereen heeft de mogelijkheid tot pitchen van ideeën en projecten. We bieden mogelijke financierders, realizeerders, lokale kennis en informatie van ondernemers en persoonlijke begeleiding via de Stadscoach. De website is te zien op: https://www.stadsbeweging.nl/

Centrummanagement

Schermafbeelding-2016-11-19-om-15_24_31-968x480

'Als binnenstad wil je dat er op een positieve manier over je gepraat wordt. Je wilt immers dat mensen naar je binnenstad komen en daar geld besteden. Daar is communicatie-aandacht voor nodig, aldus Peter Brouwer (centrummanager Deventer). De Stadsbeweging werkt samen met meerdere centrummanagers om de vitaliteit van centra te verbeteren.

Magazine Vol van Leegstand

In 'Vol van Leegstand' ontdek je 15 inspirerende projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen of vermijden van leegstand in de stads- en dorpscentra van Overijssel.

volvl

Onze visie op steden

model levenscyslus2

Volgens de Stadsbeweging zijn er 3 fasen die een stad steeds opnieuw moet volgen. De cyclus begint bij 'focus'. In de focusfase richt de stad zich op de strategie: wie zijn wij als stad en wat willen we bereiken? Na de focusfase start de 'beweging': de uitwerking van de strategie. De derde fase is de 'bloei': de leegstand neemt af en de stad is leefbaar en vitaal.

Onderzoek

In gemeente Steenwijkerland is een pilot uitgezet. Het bleek dat het grootste probleem de toename van leegstand was, die bovendien langdurig aanhield. Vertegenwoordigers van eigenaren, ondernemers en bewoners stelden zelf een gezamenlijke visie op voor de binnenstad. De horeca moest versterkt worden en de concentratie van winkels nog compacter. Een werkgroep is daar vervolgens mee aan de slag gegaan, om te bezien of deze visie met stedelijke kavelruil vorm kon krijgen. De gemeente voert dit plan nu uit.

HMO

De provincie werkt samen met de herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Een voorbeeld is de verbinding van centrum Enschede met Universiteit van Twente. Provincie en HMO zoeken aangrijpingspunten om het gebied duurzaam te versterken en de fysieke vraagstukken in het gebied langs goede economische ontwikkelingsroutes aan te pakken.