Economie

Gepubliceerd op 21 mei 2019

Overijssel is een ondernemende provincie. Onze economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector, met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat en banenmotor van de Overijsselse economie.

De provincie ondersteunt ondernemers. We hebben specifieke programma’s gericht op de ondersteuning van bijvoorbeeld familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. We stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en ondersteunen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!

Contact

Eenheid Economie

Telefoonnummer: 038 499 88 99

Hulp bij ondernemen

Hulp bij ondernemen

We ondersteunen ondernemers bij het versterken van hun ondernemerschap, bijvoorbeeld bij de start van hun bedrijf, de opvolging van het familiebedrijf of bij snelle groei van de onderneming.

Innovatie

Hulp bij innovatie

Provincie Overijssel helpt ondernemers op weg die willen innoveren. Dat doen we met een groot kennisnetwerk, subsidies en leningen.

Onderwijs en werk

Onderwijs en werk

Mensen die werkloos zijn, hebben vaak niet de juiste opleiding voor de beroepen waar veel werk in is. De provincie werkt samen met ondernemers en onderwijs om mensen opnieuw op te leiden, of bij te scholen, zodat ze meer kans maken op een baan.

Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe energie overijssel

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water. Het doel van ons programma 'Nieuwe Energie Overijssel'. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn aan onder andere woningen en gebouwen leveren de komende jaren veel banen op.

Europese Subsidies

Europese subsidies

De Europese Unie stelt via Provincie Overijssel elk jaar tientallen miljoenen euro’s subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van de Overijsselse economie en het platteland. Hiervoor is het Europaloket.

Internationaal Ondernemen

Internationaal zaken doen

Heeft u hulp nodig bij het ondernemen in het buitenland? Via GO4EXPORT helpt de provincie Overijsselse MKB’ers die starten met exporteren of hun export willen verbeteren.

Goede werklocaties

Goede werklocaties

Overijssel is een aantrekkelijke provincie om uw onderneming te vestigen. Samen met gemeenten zorgen wij voor goed ingerichte bedrijventerreinen en winkelgebieden (werklocaties).