Bert Boerman

Bert Boerman

Gedeputeerde (ChristenUnie)

Portefeuille Mobiliteit, Water en Klimaatadaptatie

Over Bert Boerman

Bert Boerman is sinds 1998 actief binnen de ChristenUnie. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en van 2006 tot april 2011 als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Kampen. Van 2006 tot 2013 was hij lid van het landelijk bestuur van de ChristenUnie en bekleedde hij de functie van penningmeester.

Sinds april 2011 maakt hij deel uit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Portefeuille in de periode 2011-2015, ruimtelijke ontwikkeling, water, grondzaken, sociale infrastructuur, en handhaving. Daarnaast gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid, Ruimte voor de Vecht en IJssel Vecht Delta. In de periode 2015-2019 verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit, Water en Sociaal.

Plaatsvervangend gedeputeerde

De plaatsvervanger van Bert Boerman in het college van Gedeputeerde Staten is Monique van Haaf.