Volkslied, vlag en wapen

Gepubliceerd op 9 mei 2022

Het volkslied van Overijssel

Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.

Waar de Vecht en Regge kronk'len
Door de heuv'len in 't verschiet
Waar de Dinkelgolfjes fonk'len
Ligt het land, dat 'k stil bespied.

'k Heb U lief: G’omvat in glorie
Oudheid, Kunst en Klederdracht.
Eertijds streden om victorie
Steden — Ridders, burchtenmacht.

D'eindeloze twisten brachten
U, mijn land, geen voorspoed aan;
Toch is uit Uw leed en klachten
Rijke stedenbloei ontstaan.

Gij bidt God, dat Hij op 't zaaien
Rijpen doe 't gestrooide zaad;
Dat Ge dankbaar 't graan moogt maaien
Als het uur van oogsten slaat.

Oversticht, Uw schone weiden,
Horizonten, paarse hei
Boeien hart en ziele beide
Van Uw volk. Gij zijt van mij.

(Jh. Polman, provinciaal commies, geschreven in 1951)

Het wapen van Overijssel

Het wapen van Overijssel is het wapen van de Nederlandse provincie Overijssel. Hoewel het wapen in de huidige vorm al sinds 1532 bestaat, werd het pas op 6 mei 1950 definitief vastgelegd als "in goud een golvende dwarsbalk van azuur; over alles heen een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier paarlen en aan weerszijden gehouden door een leeuw in natuurlijke kleuren."

Het wapen is terug te voeren tot de periode waarin keizer Karel V, die al graaf van Holland was, zeggenschap over het gebied van Overijssel verkrijgt (1528). Het wapen laat dan ook de Hollandse leeuw zien, waarbij de blauwe dwarsbalk de rivier de IJssel voorstelt. In 1532 vindt een eerste en laatste wijziging aan het wapen plaats, waarbij de dwarsbalk gegolfd in plaats van recht wordt.

www.overijssel.nl