Zwemmen in Overijssel

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Zwemmen in natuurwater (zwemlocaties) kan in Overijssel op meer dan 50 aangewezen zwemlocaties. Op www.zwemwater.nl en in de zwemwater-app staan de officiële zwemlocaties in heel Nederland en dus ook Overijssel. Tijdens het zwemseizoen (tussen 1 mei en 1 oktober) informatie over de veiligheid, waterkwaliteit, gezondheidsrisico's en de gevaren van zwemmen in rivieren.

www.zwemwater.nl

Contact

Heb je klachten over de waterkwaliteit, legionellabesmetting, veiligheid of hygiëne? Meld het via:

Klachten over de waterkwaliteit van zwemlocaties

De provincie houdt tijdens het zwemseizoen toezicht op de waterkwaliteit en let op hygiëne en veiligheid. Als de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne niet in orde is, dan staat dit op zwemwater.nl en op het blauwe informatiebord bij de zwemlocatie.

Heeft u klachten over de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne? Neem contact met ons op of vul het meldformulier in.

Klachten over veiligheid en hygiëne zwembaden

In Overijssel zijn ruim 200 zwembaden. De provincie toets de waterkwaliteit en de veiligheid, onder ander door inspecties van de zwembaden in Overijssel. Als de (water) kwaliteit onvoldoende is, moet de houder van het zwembad maatregelen nemen. Heeft u klachten over de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne? Vul het meldformulier in of bel met het Overijssel Loket: 038 499 88 99.

Exploitanten van zwembaden: zwemmen en Corona

Vanuit de branche zijn een protocol en richtlijn opgesteld waarmee de exploitanten van zwembaden hun zwembaden zo veilig mogelijk kunnen inrichten. Bekijk het protocol en de richtlijn.

Voor het zwemmen bij aangewezen zwemwaterlocaties in oppervlaktewater worden in het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater aanvullende adviezen gegeven. Het kan voorkomen dat er plaatselijk (tijdelijk) verschillende maatregelen gelden. Controleer daarom altijd de plaatselijk geldende noodverordeningen.