Droogte in Overijssel

Gepubliceerd op 12 juli 2022

We hadden een aantal zeer droge zomers achter elkaar. Met lage grondwaterstanden die maar langzaam herstellen. Met een dreigend tekort aan drinkwater. Maar daar blijft het niet bij: ook de boerenbedrijven, industrie, scheepvaart en natuurgebieden lijden onder droogte. Het is dus belangrijk om het grondwaterpeil weer op orde te krijgen.

Contact

E. Eggink

Telefoon: 038 499 81 81
E-mail: klimaatadaptatie@overijssel.nl

Het grondwaterpeil op orde krijgen kan op twee manieren:

 • opvangen en vasthouden van regenwater, dus vooral van de regenbuien in de herfst en winter, of
 • wateraanvoer uit rivieren, kanalen en meren. Dit kan in Twente niet overal, daarom is Twente één van de droogste gebieden van Nederland.

Overzicht droogte in Overijssel

Alle belangrijke informatie over droogte en klimaat van verschillende partijen, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI hebben we op één plek samengebracht, in het totaaloverzicht. Daarin staan alle grondwaterstanden, waterstanden van rivieren, neerslaggegevens, de gebieden waar je geen water uit de grond mag halen, de weersverwachting en de zwemwaterkwaliteit. Deze informatie is vooral bedoeld voor specialisten, maar mogelijk ook voor anderen interessant.

Iedereen kan bijdragen aan het verminderen van droogte. Dat maakt onze leefomgeving aantrekkelijker.

Aanpak van droogte door inwoners van Overijssel

Benieuwd wat jij kunt doen tegen droogte? Dat is eenvoudig met behulp van de handige tips op www.onswater.nl of www.groenblauwtwente.nl. Bijvoorbeeld hoe jouw tuin regenwater kan vasthouden, maar ook kan afvoeren. Ook is informatie te vinden op www.deventerstroomt.nl en op de website van Climate Campus, een netwerk van overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast stromen er per dag heel wat liters drinkwater door de kraan. Weet jij eigenlijk hoeveel je per dag verbruikt? En wil je weten wat je kunt doen om daarop te besparen? Kijk dan voor tips op de website van drinkwaterbedrijf Vitens.

Ieder in zijn rol

In Overijssel spelen er verschillende partijen een belangrijke rol rond het onderwerp 'droogte'.

Waterschappen

Er zijn twee grote waterschappen in Overijssel. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

 1. Het Waterschap Vechtstromen beslaat onder andere delen van Salland en Twente.
  www.vechtstromen.nl
 2. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta beslaat delen van Salland en de Kop van Overijssel.
  www.wdodelta.nl

Vitens

Dit bedrijf zorgt voor winning van drinkwater, zuivering van water en levering aan inwoners. Door het hoge verbruik in deze warme en droge tijden kan de waterdruk lager zijn. Op haar site heeft Vitens veel bespaartips voor consumenten.
www.vitens.nl/warmte

Provincie Overijssel

Als provincie gaan we over tal van beleidsterreinen die betrekking hebben op de leefomgeving in Overijssel. Zoals voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening, waterkwaliteit (zwemwater), bruggen en sluizen, wegen en natuur. Droogte raakt aan veel van deze onderwerpen waarmee we als provincie actief zijn. Daarom werken we, samen met de 25 Overijsselse gemeenten en alle betrokken partijen, aan het voorkomen van droogte.

De veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s zijn ingesteld om inwoners beter te beschermen tegen de risico’s van branden, rampen en crises. In Overijssel hebben we twee veiligheidsregio’s.

 1. Veiligheidsregio IJsselland gaat over ongeveer de westelijke helft van Overijssel.
  www.vrijsselland.nl
 2. Veiligheidsregio Twente gaat over ongeveer de oostelijke helft van Overijssel.
  www.vrtwente.nl

Verdringing: wie krijgt als eerste?

Als water schaars wordt, willen we water gebruiken voor de meest belangrijke doelen. De volgorde van belangrijkheid wordt weergegeven in de verdringingsreeks. Door vooraf aan te geven hoe we belangen tegen elkaar afwegen, bieden we duidelijkheid aan alle gebruikers.

Meer informatie over de verdringingsreeks