Windenergie

We hebben allemaal energie nodig. Om te kunnen werken, wonen en leven. We maken nu nog veel gebruik van fossiele brandstoffen. Deze zijn vervuilend en kunnen we niet eindeloos blijven gebruiken. Om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan, moeten we kijken naar alternatieven. Eén van die alternatieven is windenergie. Met windturbines gebruiken we de wind om energie op te wekken. Dit is vaak goed te combineren met zonne-energie. Als de zon niet schijnt, waait de wind vaak wel.

Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie (RES)

Als we het over duurzame energie hebben, hebben we het al gauw over het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord is afgesproken dat we in 2030 in Nederland voor 35 miljard kilowattuur per jaar zonne- en windenergie moeten opwekken. Wat betekent dat voor Overijssel? Om dat in kaart te brengen, hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)Verwijst naar een andere website gemaakt en vastgesteld. Voor windenergie hebben we afgesproken dat we in 2030 2 TWh aan windenergie opwekken. Om dit doel te halen, zijn er ongeveer 90 extra windturbines in Overijssel nodig.

Ons windbeleid:

4 voorkeursgebieden voor grootschalige opwek

De komende jaren is het dus nodig dat er ongeveer 90 windturbines bij komen in Overijssel. De afgelopen jaren is er al hard gewerkt om meer windenergie in Overijssel te realiseren. Maar het gaat niet snel genoeg. Daarom hebben Provinciale Staten op 21 juni 2023 de motie Grip op Wind aangenomen waarin ze GS oproepen om meer regie te nemen op windenergie. Concreet betekent dit dat we gaan werken met vier voorkeursgebieden. In deze gebieden komen 15-30 windturbines. Buiten deze voorkeursgebieden mogen er alleen nog maar vier of meer windturbines neergezet worden om versnippering in het landschap te voorkomen.

Lokaal eigendom

Wanneer er een windpark in jouw buurt komt, heeft dat grote impact op jouw omgeving. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten lokaal landen. Als inwoner van een gebied waar windenergie komt, kun je (deels) eigenaar worden van het windpark. Dit noemen we lokaal eigendom. Als provincie streven wij bij onze windparken naar 50% lokaal eigendom. Dit is een streven en niet een eis. Wij kunnen juridisch gezien lokaal eigendom niet afdwingen. Wel vragen wij van ontwikkelaars een inspanningsverplichting. Dit betekent dat een ontwikkelaar zijn best moet doen om voor lokaal eigendom te zorgen. Vaak lukt dit ook. Zo zijn er een aantal goede voorbeelden in de provincie, zoals in NieuwleusenVerwijst naar een andere website.

Zelf aan de slag?

Komt er bij jou in de buurt een windpark? En wil je helpen met lokaal eigendom vormgeven? Kijk dan voor meer informatie op: Lokaal Eigendom | Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nlVerwijst naar een andere website

Gezondheid en windturbines

Er zijn veel zorgen rondom gezondheidsklachten bij windturbines. Daarom wordt er ook veel onderzoek naar gedaan. Uit het overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het geluidniveau van windturbines en hinder. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor een relatie met slaapverstoring: met andere woorden de ene studie vindt wel een effect en de andere niet. Voor andere gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen, mentale gezondheid en cognitieve effecten is niet voldoende bewijs gevonden. Dit kan betekenen dat er geen relatie is, er nog onvoldoende onderzoek gedaan is, het onderzoek van lage kwaliteit is, of dat er tegenstrijdige resultaten zijn. (Bron: RIVM)

Desalniettemin zijn er mensen die klachten ervaren van windturbines. Dat vinden wij enorm vervelend. Daarom worden er altijd uitgebreide onderzoeken gedaan voordat er ergens een windpark komt. Er komt steeds meer goed, wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen windmolens en gezondheid. We houden nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen scherp in de gaten en als het noodzakelijk is om ons beleid aan te passen, dan zullen we dat doen.
Meer weten over gezondheid en windturbines? Op de site van het RIVMVerwijst naar een andere website staat actuele wetenschappelijke informatie.

In ontwikkeling

Meer weten over ons wind- en zonbeleid?

Op 31 oktober 2023 hebben gedeputeerden Tijs de Bree en Liesbeth Grijsen de wijzigingen in het zon- en windbeleid toegelicht in een webinar. Dit webinar kun je hier terugkijken:

Bestaande windturbines in Overijssel

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Plaats aantal en locatie
Zwolle 4 in Tolhuislanden
Deventer 2 langs A1
Kampen 4 verspreid over Haatland en Zuiderzeehaven
Ommen 5 windturbines in het gebied tussen Dedemsvaart, Hardenberg en Ommen > vormt samen met de 5 in Hardenberg 1 windpark
Hardenberg 5 in windpark De Veenwieken aan de zuidkant van Dedemsvaart > vormt samen met de 5 in Hardenberg 1 windpark
Dalfsen 6 in Nieuwleusen-West
Staphorst 6 Spoorwind en Bovenwind
Totaal 32 windturbines in Overijssel

Vraag en antwoord