Verkeer en Vervoer

Gepubliceerd op 14 juli 2020

Reizen naar, door en vanuit Overijssel kan op veel manieren. Het liefst zo makkelijk en duurzaam mogelijk. Dit betekent dat er regelmatig aan de weg getimmerd wordt voor onderhoud en veiligheid. Daarbij is het nodig om slim om te gaan met de ruimte die er is. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en manieren voor samenwerking in het vervoer. De ontwikkelingen op dit gebied zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Telefoon: 038 499 80 00

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 70 00

Werk aan de weg

Op sommige trajecten wordt aan de weg gewerkt om de doorstroom en veiligheid van het verkeer te verbeteren, of omdat de weg onderhoud nodig heeft.

Openbaar vervoer

Overijssel werkt aan goede bereikbaarheid en betaalbaar, comfortabel en duurzaam reizen per trein en (buurt)bus. Regiotreinen, streek- en stadsbussen en buurtbussen rijden in opdracht van de provincie. Daarnaast zijn er ideeën voor openbaar vervoer van en naar dorpen en buurtschappen.

Logistiek

Bijna alle bedrijven hebben dagelijks te maken met goederenvervoer en logistiek. De ontwikkelingen binnen deze sector zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel. Om de logistiek duurzamer te maken in de sector goederenvervoer is de Strategisch Logistieke Alliantie opgericht.

Varen in Overijssel

Download de laatste vaarwaterkaarten van alle Overijsselse vaarwater-regio's, bekijk het overzicht van provinciale brug- en sluistijden en zie het overzicht van actuele vaarwegprojecten en onderhoud aan kanalen.

Verkeersveiligheid

Naast een veilig en goed wegennet werken we ook aan gedragsverandering van weggebruikers. We richten ons op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer. Dit doen wij samen met onze partners, zoals (ROV) Oost-Nederland, gemeenten, scholen, en politie.

Werkgeversaanpak

De werkgeversaanpakken Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle helpen werkgevers met hun mobiliteitsbeleid. Met diverse acties en maatwerk oplossingen werken we aan minder files, minder CO2-uitstoot, meer vrijheid in werk- en reistijden en vitalere medewerkers. Zo houden we samen Overijssel aantrekkelijk en bereikbaar.

Slimme verplaatsing

Minder autogebruik geeft minder uitlaatgassen. Overijssel doet mee aan het rijksprogramma Beter Benutten en werkt samen met de provincie Gelderland aan slimme verplaatsing (Smart Mobility). Dat betekent makkelijk, minder vervuilend en energiezuinig overstappen tussen verschillende vervoermiddelen.

Waar wordt er gestrooid?

Gladheidsbestrijding in Overijssel

In de wintermaanden versturen wij via Twitter een specifiek bericht voor heel Overijssel of per deel (Oost- en West Overijssel).

Afbeelding Twitter logo @ProvOverijssel

Kaart met strooiroutes in Overijssel