N760 IJsselmuiden - Genemuiden

Gepubliceerd op 19 maart 2021

Groot onderhoud N760: IJsselmuiden – Genemuiden

De provincie wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen binnen het gebied. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan de N-wegen. Vanaf najaar 2021 gaat de provincie aan de slag met groot onderhoud aan de N760, bij Kamperzeedijk. Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDODelta).

Waarom is groot onderhoud aan de N760 nodig?

Het is gebleken dat het wegdek van de N760 niet meer in goede staat is. Dit willen wij herstellen. Naast de herstelwerkzaamheden zullen er nog een aantal extra werkzaamheden worden opgepakt om de weg duurzaam en veilig in te richten. Hierdoor maken we de N760 verkeersveiliger en verhogen we de leefbaarheid.

Contact

Heb je vragen over dit project? Neem contact op:

E-mail: N760@overijssel.nl

Digitaal Spreekuur:

Aanmelden afspraak Inloopspreekuren in maart N760

Soort werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Vernieuwing van wegdek hoofdrijbaan en herinrichting wegprofiel
  • Vernieuwing en waar mogelijk verbreding fiets- en voetpaden inclusief doorsteken
  • Herstellen uitritten, parkeervoorziening en bushaltes.
  • Opheffen bushaltes Koekoeksgemaal en Kamperzeedijk 141.

Planning uitvoering

De voorbereidingen vinden dit jaar plaats. Mogelijk starten de werkzaamheden eind van het jaar.

Uitdaging

Het gebied waar de N760 zich bevindt, kenmerkt zich door kleine kernen en een weg die als een  slingerend dijklint door het gebied loopt. Dit betekent dat het een extra uitdaging wordt om de werkzaamheden uit te voeren, vanwege de beperkte ruimte. De aannemer die straks gekozen wordt om het werk te gaan uitvoeren, dient hier dan ook goed mee om te kunnen gaan.

Uitzending gemist? Online informatiebijeenkomsten

Voordat er wordt gestart met de volgende fase om een aannemer te selecteren, organiseerden wij twee informatiebijeenkomsten. Aandachtspunten die wij vanuit de omgeving ontvangen zullen wij waar mogelijk een plek geven in de verdere planvorming. Woon je nabij de N760, Grafhorsterweg of Kamperzeedijk? De opnames zijn nu beschikbaar. De rondes zijn:

  1. IJsselmuiden en Grafhorst
  2. Kamperzeedijk-kernen en Genemuiden

Direct aanwonenden ontvangen ook nog een bewonersbrief over deze online informatiebijeenkomsten.

Het traject in kaart

Op onderstaande kaart staat een overzicht van de provinciale weg N760, die loopt van de kruising met de Frieseweg - de N765 - naar Genemuiden. De werkzaamheden vinden plaats op dit hele traject. De lijn in de kaart geeft de weg aan. De cijfers in de lijn zijn kilometerpunten: van 0 t/m 10. De lijn loopt door tot voorbij het 10 kilometerpunt, namelijk 10,3.

Veel gestelde vragen