N760 IJsselmuiden - Genemuiden

Gepubliceerd op 22 september 2022

Werkzaamheden vanaf 22 augustus tot eind 2022

De N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden wordt vanaf week 34 (22 augustus 2022) vernieuwd. We herstellen het wegdek en realiseren diverse aanpassingen om de veiligheid te verbeteren.

Schagen Infra uit Hasselt voert het groot onderhoud uit. Het werk vindt plaats binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden, aan het fietspad tussen Kampen en Genemuiden en in Kamperzeedijk Oost en -West. We verbeteren de bebouwde komovergangen in combinatie met oversteekplaatsen. Het project wordt uitgevoerd in goed overleg met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDOD).

In 2023 voeren we nog aanvullende werkzaamheden uit. Hierover wordt later dit jaar een besluit genomen. Zodra er meer informatie is, zullen we die delen op deze website en via een brief aan de betrokken bewoners.

Contact

Vragen over de uitvoering:

Ronald Knegt (Omgevingsmanager Schagen Infra)

Telefoon: 06 27 88 30 32
(tijdens kantooruren)
E-mail: r.knegt@schageninfra.nl

Overige vragen

E-mail: N760@overijssel.nl

Werkzaamheden

Op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u via de app van Schagen Infra de actuele werkzaamheden volgen. Deze app kunt u gratis downloaden via de Google Play Store of de App Store. Via de app verspreidt Schagen Infra nieuws en foto’s. Ook kunt u via deze app vragen stellen over de werkzaamheden.

Planning

 • De werkzaamheden aan de N760 starten 22 augustus en lopen door tot het einde van 2022. Dan kunt u gebruik maken van de nieuwe weg en het nieuwe fietspad.
 • Wij zijn niet gelijktijdig in het hele gebied aan het werk, maar werken met een fasering.
 • De fasering, planning en omleidingen kunnen door omstandigheden wijzigen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.
 • Informatie over actuele afsluitingen en omleidingen bekijkt u via de website www.bereikbaar.overijssel.nl.

Werkzaamheden per fase

IJsselmuiden-Grafhorst

Definitief ontwerp

Tijdens het ontwerpen zijn we uitgegaan van het volgende:

 • Fietspaden: De vrij liggende fietspaden worden van het begin tot einde (bij Genemuiden) vernieuwd en voorzien van nieuwe markeringen. Het fietspad tussen IJsselmuiden en Genemuiden wordt ook verbreed tot 3,5 meter. We voorzien het fietspad van een middenmarkering om de fietsrichting duidelijker te maken.
 • Parkeerplaatsen: In verband met de verkeersveiligheid beperken we het parkeren langs de N760. Dit compenseren we bij het Hertenweitje. Hier creëren we een nieuwe parkeervoorziening voor ongeveer 15 auto’s met een voetgangerspad van het parkeerterrein naar de begraafplaats.
 • Bomen: We moeten ca 15 bomen kappen. Deze bomen, plus nog extra bomen, worden binnen de projectgrenzen in de kom IJsselmuiden/Grafhorst gecompenseerd.
 • Duidelijke komovergangen: Om een duidelijke overgang van de de overgang van de kommen duidelijker te maken brengen we een geel vlak aan en een gele licht verhoogde middenstrook. Dit heeft een visueel versmallend effect met als doel dat de weggebruiker langzamer gaat rijden. Ook combineren we waar mogelijk, bijvoorbeeld bij komovergang IJsselmuiden, een snelheidsremmende 'slinger' in de weg met een fiets- en voetgangersoversteek
 • Kruising N760 – Dorpsweg: We maken middeneilanden in de N760 zodat de snelheid van de auto’s omlaag gaat en de fietsers beter kunnen oversteken.
 • Kruising Hoepelweg: Hier wordt een veiligere fietsovergang gemaakt door een middeneiland met opstelruimte voor fietsers.
 • Rotonde N760 – Plasweg: We verschuiven het midden van de rotonde bij de Plasweg in noordwestelijke richting. Hiermee maken we de rotonde overzichtelijker voor fietsers die vanaf de Plasweg komen en verlagen we de snelheid van de auto’s op de rotonde.
 • Oversteek bij de Bergweg: Bij de Bergweg maken we een voetgangersoversteek met voetgangerssluis. Fietsers leiden we zo via de rotonde.
 • Oversteek bij Pieter Zandt: Hier verbeteren we de herkenbaarheid en oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers door het aanbrengen van een middeneiland. Ook wordt de kruising aangepast om deze beter aan te laten sluiten bij de gebiedsontwikkeling Bakkerij.
 • Kruising N760 – Grafhorsterweg: Om de oversteekbaarheid te verbeteren realiseren we aan de westzijde van het kruispunt een extra oversteek voor fietsers en voetgangers.  We vergroten de opstelruimte voor fietsers en maken het middeneiland vlakker waardoor fietsers inclusief de scholieren van de basisschool veiliger en vlotter kunnen oversteken.
 • Kruising N760 - Meenteweg en Bolleschuur: Bij de kruispunten realiseren we twee middeneilanden, beiden met opstelruimte voor fietsers. Zij kunnen zo veilig in twee keer de weg oversteken. Door deze middeneilanden wordt er vanuit de richting Genemuiden richting IJsselmuiden een slinger in de weg gemaakt die de snelheid van de weggebruiker omlaag brengt.
 • Uitritten: Waar mogelijk maken we de uitritten buiten de bebouwde kom volgens de standaard richtlijnen voor uitritten van de provincie.
 • Verlichting: Als het nodig is, wordt de verlichting binnen de kom aangepast. Buiten de kom verlichten we de N760 alleen bij kruisingen met andere wegen.
 • Bushaltes: Binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden verplaatsen we een aantal bushaltes naar een meer logische plek. We richten ze waar mogelijk in conform de huidige toegankelijkheidseisen. U kunt daarbij denken aan hoogte en breedte van het perron en de juiste markeringen. Buiten de bebouwde kom is ons uitgangspunt om de bus te laten stoppen buiten de rijbaan. Dit is niet overal mogelijk. Bijvoorbeeld bij  haltes op de dijk is de ruimte zo krap dat we op de dijk moeten halteren. Dit zijn vaak haltes die weinig worden gebruikt (<10 instappers per maand). Deze bushaltes worden wel verbeterd om te voldoen aan de huidige toegankelijkheidseisen.
 • Kruispunt N760/N765: Samen met de gemeente Kampen zijn we nog bezig met het ontwerp voor dit kruispunt. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit op de site plaatsen.

Kamperzeedijk Oost en West

Definitief ontwerp:

Een deel van de werkzaamheden voeren we uit in 2022/2023. Een deel op zijn vroegst in 2024 (zie ook de planning). Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die we in 2022 en 2023 gaan uitvoeren bij  Kamperzeedijk Oost en West.

 • Fietspaden: De vrij liggende fietspaden worden van het begin tot einde (bij Genemuiden) vernieuwd en voorzien van nieuwe markeringen. Het deel tussen IJsselmuiden en Genemuiden wordt ook overal verbreed tot 3,50 m. Hiermee wordt de fietsveiligheid aanzienlijk verbeterd. We voorzien het fietspad van een middenmarkering om de fietsrichting duidelijker te maken.
 • Parkeerplaatsen: In verband met de verkeersveiligheid beperken we het parkeren langs de N760 zoveel mogelijk en compenseren we zo veel mogelijk parkeerplaatsen indien een verplaatsing noodzakelijk is.
 • Bomen: We moeten ca 2 bomen kappen. Deze bomen worden binnen de projectgrenzen in de kom Kamperzeedijk gecompenseerd. Daarnaast zullen op enkele locaties nog extra bomen aangeplant worden.
 • Duidelijke komovergangen: Om een duidelijke overgang van de de overgang van de kommen duidelijker te maken brengen we een geel vlak aan en een gele licht verhoogde middenstrook. Dit heeft een visueel versmallend effect met als doel dat de weggebruiker langzamer gaat rijden. Ook combineren we waar mogelijk, bijvoorbeeld bij komovergang IJsselmuiden, een snelheidsremmende 'slinger' in de weg met een fiets- en voetgangersoversteek
 • Oversteek Kamperzeedijk Oost Kinderboerderij: We verschuiven en verhogen het fietspad zodat de oversteek naar de kinderboerderij minder steil wordt. Om veiliger over te kunnen steken maken we een middeneiland met opstelruimte voor fietsers en voetgangers. We verhogen de uitrit voor meer overzicht voor auto's die de uitrit verlaten.
 • Kruising Schaapsteeg: Samen met de gemeente Kampen zijn we nog bezig met het ontwerp voor dit kruispunt. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit op de site plaatsen.
 • Uitritten: Waar mogelijk maken we de uitritten buiten de bebouwde kom volgens de standaard richtlijnen voor uitritten van de provincie.
 • Verlichting: Als het nodig is, wordt de verlichting binnen de kom aangepast. Buiten de kom verlichten we de N760 alleen bij kruisingen met andere wegen.
 • Bushaltes: Binnen de bebouwde kom van Kamperzeedijk verplaatsen we een aantal bushaltes naar een meer logische plek. We richten ze waar mogelijk in conform de huidige toegankelijkheidseisen. U kunt daarbij denken aan hoogte en breedte van het perron en de juiste markeringen. Buiten de bebouwde kom is ons uitgangspunt om de bus te laten stoppen buiten de rijbaan. Dit is niet overal mogelijk. Bijvoorbeeld bij haltes op de dijk is de ruimte zo krap dat we op de dijk moeten halteren. Dit zijn vaak haltes die weinig worden gebruikt (minder dan 10 instappers per maand). Deze bushaltes worden wel verbeterd om te voldoen aan de huidige toegankelijkheidseisen.
 • Thomsonbrug: De Thomson brug zal vernieuwd worden. De nieuwe brug zal iets breder worden en ongeveer een meter verschoven worden richting de fietsbrug. Op dit moment wordt er samen met WDOD gewerkt aan het definitieve ontwerp waarna de verdere voorbereiding zal plaatsvinden. Dit bestaat weer uit een vergunningentraject en afspraken met een aannemer over de wijze van uitvoeren. Op zijn vroegst starten de werkzaamheden aan de brug in het tweede kwartaal van 2023. Meer informatie volgt zodra beschikbaar.