N760 IJsselmuiden - Genemuiden

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

Groot onderhoud N760: IJsselmuiden – Genemuiden

Het wegdek van de N760 is niet meer in goede staat. Dit willen wij herstellen. Ook doen we extra werkzaamheden die de weg duurzaam en veilig maken.

Naar verwachting gaat Overijssel in de zomer van 2022 aan de slag met groot onderhoud aan de N760, bij Kamperzeedijk. Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDODelta).

Contact

Heb je vragen over dit project? Neem contact op:

E-mail: N760@overijssel.nl

Soort werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Vernieuwing van wegdek hoofdrijbaan en herinrichting wegprofiel
  • Vernieuwing en waar mogelijk verbreding fiets- en voetpaden inclusief doorsteken
  • Herstellen uitritten, parkeervoorziening en bushaltes.
  • Opheffen bushaltes Koekoeksgemaal en Kamperzeedijk 141.

Planning uitvoering

De voorbereidingen vinden dit jaar plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden volgend jaar zomer starten.

Uitdaging

Het gebied waar de N760 zich bevindt, kenmerkt zich door kleine kernen en een weg die als een slingerend dijklint door het gebied loopt. Dit betekent dat het een extra uitdaging wordt om de werkzaamheden uit te voeren, vanwege de beperkte ruimte. De aannemer die straks gekozen wordt om het werk te gaan uitvoeren, dient hier dan ook goed mee om te kunnen gaan.

De Online informatiebijeenkomsten

Voordat er wordt gestart met het uitwerken van een nieuw ontwerp, organiseren wij nieuwe informatiebijeenkomsten.

Wij zullen nieuwe informatiebijeenkomsten organiseren in januari 2022. Over de exacte datum en locatie wordt u later dit jaar geïnformeerd.

Bekijk de opnames terug van de bijeenkomsten:

1. IJsselmuiden en Grafhorst (februari 2021)

2. Kamperzeedijk-kernen en Genemuiden (februari 2021)

3. Kamperzeedijk (6 juli 2021)

4. IJsselmuiden (6 juli 2021)

Direct aanwonenden ontvangen ook nog een bewonersbrief over deze online informatiebijeenkomsten.

Het traject in kaart

Op onderstaande kaart staat een overzicht van de provinciale weg N760, die loopt van de kruising met de Frieseweg - de N765 - naar Genemuiden. De werkzaamheden vinden plaats op dit hele traject. De lijn in de kaart geeft de weg aan. De cijfers in de lijn zijn kilometerpunten: van 0 t/m 10. De lijn loopt door tot voorbij het 10 kilometerpunt, namelijk 10,3.

Veel gestelde vragen