N760 IJsselmuiden - Genemuiden

Gepubliceerd op 16 februari 2022

Groot onderhoud N760: IJsselmuiden – Genemuiden

Het wegdek van de N760 is niet overal meer in goede staat. Dit gaan we in 2022 en 2023 herstellen. Ook willen we de weg veiliger maken en zorgen dat de weg goed in de omgeving past. Dat betekent dat we de N760 in IJsselmuiden opnieuw gaan inrichten. We voeren een aantal veranderingen door in Kamperzeedijk en op andere wegdelen brengen we nieuw asfalt aan.

We verwachten in het najaar van 2022 als eerste te beginnen met aanpassingen aan het fietspad. Het project wordt uitgevoerd in goed overleg met de gemeente Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDOD).

Contact

Heb je vragen over dit project? Neem contact op:

E-mail: N760@overijssel.nl of ga naar:

Vragen

Informatiebijeenkomst woensdag 16 en donderdag 17 februari 2022

Naar aanleiding van de huidige versoepelingen van de coronamaatregelen willen wij voor belanghebbenden van het project N760 graag ook twee fysieke informatiebijeenkomsten houden. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u over het ontwerp en de planning van de werkzaamheden en zullen wij uw vragen beantwoorden. Wij organiseren twee bijeenkomsten om de inhoud zo goed mogelijk af te stemmen op de interesse van u en uw buurtgenoten. Omdat we de groepsgrootte willen beperken zijn beide bijeenkomsten opgesplitst in twee tijdvakken. U kunt u vooraf aanmelden voor één van deze momenten. Dit kan door een mail te sturen met uw voorkeur voor een tijdvak naar N760@overijssel.nl.

De informatiebijeenkomsten zijn:

 1. Voor belanghebbenden in IJsselmuiden en Grafhorst op donderdag 17 februari 2022
  Locatie: Scholengemeenschap Pieter Zandt locatie IJsselmuiden, Grafhorsterweg 53, 8271 CB IJsselmuiden
  Tijdvak 1: 18.30-19.30 uur
  Tijdvak 2: 19.30-20.30 uur
 2. Voor belanghebbenden in Kamperzeedijk-kernen en het buitengebied van Genemuiden op woensdag 16 februari 2022
  Locatie: Gemeenschapscentrum De Driester, Kamperzeedijk 18, 8281 PG Genemuiden
  Tijdvak 1: 18.30-19.30 uur
  Tijdvak 2: 19.30-20.30 uur

Heeft u nog vragen naar aanleiding van één van de bijeenkomsten dan kunt u die stellen via de mail N760@overijssel.nl of de pagina voor vragen.

Definitief ontwerp

Terugkijken bijeenkomst 1 februari 2022

Op 1 februari 2022 heeft de derde informatiebijeenkomst voor het project N760 plaatsgevonden. U kunt de uitzendingen terugkijken:

 1. Voor belanghebbenden in IJsselmuiden en Grafhorst
  Link naar de videobijeenkomst
 2. Voor belanghebbenden in Kamperzeedijk-kernen en het buitengebied van Genemuiden
  Link naar de videobijeenkomst

IJsselmuiden-Grafhorst

Definitief ontwerp

Tijdens het ontwerpen zijn we uitgegaan van het volgende:

 • Fietspaden: De vrij liggende fietspaden worden van het begin tot einde (bij Genemuiden) vernieuwd en voorzien van nieuwe markeringen. Het fietspad tussen IJsselmuiden en Genemuiden wordt ook verbreed tot 3,5 meter. We voorzien het fietspad van een middenmarkering om de fietsrichting duidelijker te maken.
 • Parkeerplaatsen: In verband met de verkeersveiligheid beperken we het parkeren langs de N760. Dit compenseren we bij het Hertenweitje. Hier creëren we een nieuwe parkeervoorziening voor ongeveer 15 auto’s met een voetgangerspad van het parkeerterrein naar de begraafplaats.
 • Bomen: We moeten ca 15 bomen kappen. Deze bomen, plus nog extra bomen, worden binnen de projectgrenzen in de kom IJsselmuiden/Grafhorst gecompenseerd.
 • Duidelijke komovergangen: Om een duidelijke overgang van de de overgang van de kommen duidelijker te maken brengen we een geel vlak aan en een gele licht verhoogde middenstrook. Dit heeft een visueel versmallend effect met als doel dat de weggebruiker langzamer gaat rijden. Ook combineren we waar mogelijk, bijvoorbeeld bij komovergang IJsselmuiden, een snelheidsremmende 'slinger' in de weg met een fiets- en voetgangersoversteek
 • Kruising N760 – Dorpsweg: We maken middeneilanden in de N760 zodat de snelheid van de auto’s omlaag gaat en de fietsers beter kunnen oversteken.
 • Kruising Hoepelweg: Hier wordt een veiligere fietsovergang gemaakt door een middeneiland met opstelruimte voor fietsers.
 • Rotonde N760 – Plasweg: We verschuiven het midden van de rotonde bij de Plasweg in noordwestelijke richting. Hiermee maken we de rotonde overzichtelijker voor fietsers die vanaf de Plasweg komen en verlagen we de snelheid van de auto’s op de rotonde.
 • Oversteek bij de Bergweg: Bij de Bergweg maken we een voetgangersoversteek met voetgangerssluis. Fietsers leiden we zo via de rotonde.
 • Oversteek bij Pieter Zandt: Hier verbeteren we de herkenbaarheid en oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers door het aanbrengen van een middeneiland. Ook wordt de kruising aangepast om deze beter aan te laten sluiten bij de gebiedsontwikkeling Bakkerij.
 • Kruising N760 – Grafhorsterweg: Om de oversteekbaarheid te verbeteren realiseren we aan de westzijde van het kruispunt een extra oversteek voor fietsers en voetgangers.  We vergroten de opstelruimte voor fietsers en maken het middeneiland vlakker waardoor fietsers inclusief de scholieren van de basisschool veiliger en vlotter kunnen oversteken.
 • Kruising N760 - Meenteweg en Bolleschuur: Bij de kruispunten realiseren we twee middeneilanden, beiden met opstelruimte voor fietsers. Zij kunnen zo veilig in twee keer de weg oversteken. Door deze middeneilanden wordt er vanuit de richting Genemuiden richting IJsselmuiden een slinger in de weg gemaakt die de snelheid van de weggebruiker omlaag brengt.
 • Uitritten: Waar mogelijk maken we de uitritten buiten de bebouwde kom volgens de standaard richtlijnen voor uitritten van de provincie.
 • Verlichting: Als het nodig is, wordt de verlichting binnen de kom aangepast. Buiten de kom verlichten we de N760 alleen bij kruisingen met andere wegen.
 • Bushaltes: Binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden verplaatsen we een aantal bushaltes naar een meer logische plek. We richten ze waar mogelijk in conform de huidige toegankelijkheidseisen. U kunt daarbij denken aan hoogte en breedte van het perron en de juiste markeringen. Buiten de bebouwde kom is ons uitgangspunt om de bus te laten stoppen buiten de rijbaan. Dit is niet overal mogelijk. Bijvoorbeeld bij  haltes op de dijk is de ruimte zo krap dat we op de dijk moeten halteren. Dit zijn vaak haltes die weinig worden gebruikt (<10 instappers per maand). Deze bushaltes worden wel verbeterd om te voldoen aan de huidige toegankelijkheidseisen.
 • Kruispunt N760/N765: Samen met de gemeente Kampen zijn we nog bezig met het ontwerp voor dit kruispunt. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit op de site plaatsen.

Bekijk de opnames terug van de bijeenkomsten:

Kamperzeedijk Oost en West

Definitief ontwerp:

Een deel van de werkzaamheden voeren we uit in 2022/2023. Een deel op zijn vroegst in 2024 (zie ook de planning). Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die we in 2022 en 2023 gaan uitvoeren bij  Kamperzeedijk Oost en West.

 • Fietspaden: De vrij liggende fietspaden worden van het begin tot einde (bij Genemuiden) vernieuwd en voorzien van nieuwe markeringen. Het deel tussen IJsselmuiden en Genemuiden wordt ook overal verbreed tot 3,50 m. Hiermee wordt de fietsveiligheid aanzienlijk verbeterd. We voorzien het fietspad van een middenmarkering om de fietsrichting duidelijker te maken.
 • Parkeerplaatsen: In verband met de verkeersveiligheid beperken we het parkeren langs de N760 zoveel mogelijk en compenseren we zo veel mogelijk parkeerplaatsen indien een verplaatsing noodzakelijk is.
 • Bomen: We moeten ca 2 bomen kappen. Deze bomen worden binnen de projectgrenzen in de kom Kamperzeedijk gecompenseerd. Daarnaast zullen op enkele locaties nog extra bomen aangeplant worden.
 • Duidelijke komovergangen: Om een duidelijke overgang van de de overgang van de kommen duidelijker te maken brengen we een geel vlak aan en een gele licht verhoogde middenstrook. Dit heeft een visueel versmallend effect met als doel dat de weggebruiker langzamer gaat rijden. Ook combineren we waar mogelijk, bijvoorbeeld bij komovergang IJsselmuiden, een snelheidsremmende 'slinger' in de weg met een fiets- en voetgangersoversteek
 • Oversteek Kamperzeedijk Oost Kinderboerderij: We verschuiven en verhogen het fietspad zodat de oversteek naar de kinderboerderij minder steil wordt. Om veiliger over te kunnen steken maken we een middeneiland met opstelruimte voor fietsers en voetgangers. We verhogen de uitrit voor meer overzicht voor auto's die de uitrit verlaten.
 • Kruising Schaapsteeg: Samen met de gemeente Kampen zijn we nog bezig met het ontwerp voor dit kruispunt. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit op de site plaatsen.
 • Uitritten: Waar mogelijk maken we de uitritten buiten de bebouwde kom volgens de standaard richtlijnen voor uitritten van de provincie.
 • Verlichting: Als het nodig is, wordt de verlichting binnen de kom aangepast. Buiten de kom verlichten we de N760 alleen bij kruisingen met andere wegen.
 • Bushaltes: Binnen de bebouwde kom van Kamperzeedijk verplaatsen we een aantal bushaltes naar een meer logische plek. We richten ze waar mogelijk in conform de huidige toegankelijkheidseisen. U kunt daarbij denken aan hoogte en breedte van het perron en de juiste markeringen. Buiten de bebouwde kom is ons uitgangspunt om de bus te laten stoppen buiten de rijbaan. Dit is niet overal mogelijk. Bijvoorbeeld bij haltes op de dijk is de ruimte zo krap dat we op de dijk moeten halteren. Dit zijn vaak haltes die weinig worden gebruikt (minder dan 10 instappers per maand). Deze bushaltes worden wel verbeterd om te voldoen aan de huidige toegankelijkheidseisen.
 • Thomsonbrug: De Thomson brug zal vernieuwd worden. De nieuwe brug zal iets breder worden en ongeveer een meter verschoven worden richting de fietsbrug. Op dit moment wordt er samen met WDOD gewerkt aan het definitieve ontwerp waarna de verdere voorbereiding zal plaatsvinden. Dit bestaat weer uit een vergunningentraject en afspraken met een aannemer over de wijze van uitvoeren. Op zijn vroegst starten de werkzaamheden aan de brug in het tweede kwartaal van 2023. Meer informatie volgt zodra beschikbaar.

Planning

 • Wij verwachten in het najaar van 2022 te starten met de werkzaamheden aan de N760.
 • Wij starten met de werkzaamheden aan het fietspad tussen IJsselmuiden en Genemuiden en het vernieuwen van de weg tussen hectometerpaal 0 en 3.8 (ongeveer ter hoogte van Kamperzeedijk 15).
 • In 2022 en 2023 werken we ook aan de kruisingen, de komovergangen in IJsselmuiden/Grafhorst en Kamperzeedijk Oost en West en de herinrichting van de dorpskern IJsselmuiden/Grafhorst.