Groot onderhoud N732 Lonneker – Losser

Gepubliceerd op 7 januari 2022

De provincie Overijssel werkt op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Zo ook aan de N732 tussen Lonneker en Losser.

Contact

Ivo Mollink

Projectleider N734/N732

Telefoon: 06 11 60 42 31
E-mail: GON732N734@overijssel.nl

Werkzaamheden N732 voorjaar 2022

Onderhoud aan de N732 vindt plaats in het voorjaar van 2022 vanaf Lonneker tot aan het bord van de bebouwde kom in Losser (Kranengoorweg). Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Een gedeelte van de weg, vanaf Lonneker tot aan de Landweerweg, is al in 2020 voorzien van nieuw asfalt.

Naast het onderhoud worden alle inritten aangepast volgens het standaard ontwerp van de provincie. Zo is het voor weggebruikers duidelijk of er sprake is van een particuliere weg of een openbare zijweg.

Nadere informatie over de planning van de werkzaamheden aan de N732 volgt.

Visualisatie werkzaamheden N732