Groot onderhoud N732 Lonneker – Losser

Gepubliceerd op 30 mei 2022

De provincie Overijssel werkt op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Zo ook aan de N732 tussen Lonneker en Losser. De hoofdrijbaan van de N732 is dringend aan groot onderhoud toe. Door het asfalt en de markeringen op de hoofdrijbaan te vervangen wordt de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd.

Contact

Ivo Mollink

Projectleider provincie Overijssel
Telefoon: 06 11 60 42 31

Sander Buijze

Omgevingsmanager provincie Overijssel
Telefoon: 06 31 10 00 70

E-mail: GON732N734@overijssel.nl

Veiligheid

Wij hebben als provincie Overijssel aandacht voor u als bewoner en ook voor uw veiligheid en gezondheid, daarom graag uw aandacht voor het volgende: Voor uw eigen veiligheid en gezondheid (en die van uw kinderen) en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers is het dringende advies om het werkgebied op onze werklocaties NIET te betreden.

Kom ook NIET in de nabijheid van (draaiend/rijdend) materieel, bijvoorbeeld bij transport. Onze werknemers zijn gefocust op de uitvoering van hun werkzaamheden en hebben oog voor de omgeving, ze zien veel, maar niet alles, vandaar ons bovenstaande ’dringende’ advies.

Omvang van de werkzaamheden

Onderhoud aan de N732 vindt plaats vanaf Lonneker tot aan het bord van de bebouwde kom in Losser (Kranengoorweg). Een gedeelte van de weg, vanaf Lonneker tot aan de Landweerweg, is al in 2020 voorzien van nieuw asfalt.

Naast het onderhoud worden inritten naar particuliere percelen aangepast volgens het standaard ontwerp van de provincie. Zo is het voor weggebruikers duidelijk of er sprake is van een particuliere weg of een openbare zijweg.

Werkzaamheden starten maandag 13 juni 2022

De exacte planning van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden aan de N732 worden uitgevoerd door aannemer Twentse Weg- en Waterbouw B.V. (TWW). De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 6 weken.

Omleiding Lonneker - Losser

Het gemotoriseerde doorgaand verkeer wordt omgeleid via Oldenzaal over de provinciale wegen N733 (Oldenzaalsestraat) en de N734 (Oldenzaalsestraat). De verwachte extra reistijd is ongeveer 5-15 minuten.

Omleiding Enschede - Losser

Het gemotoriseerd doorgaand verkeer wordt omgeleid over de provinciale weg N731 (Gronaustraat-Euregioweg-Glanebrugstraat-Broekhoekweg). De verwachte extra reistijd is ongeveer 5-15 minuten.

De omleidingen worden met borden aangegeven en zijn ook te bekijken op www.bereikbaar.overijssel.nl(verwijst naar een andere website).

Buslijn 61: Overdinkel – Enschede rijdt volgens de normale dienstregeling

Het afgesloten deel van de N732 is onderdeel van buslijn 61: Overdinkel – Enschede, buslijn 61. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maakt de bus gebruik van de parallelweg van de N732. De bus stopt langs de parallelweg op de plek waar de bushaltes langs de hoofdrijbaan staan.

Achterliggende wegen (sluiproutes) worden plaatselijk afgesloten voor gemotoriseerd doorgaand verkeer

We willen overlast van sluipverkeer voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. De achterliggende wegen zijn smalle (fiets)wegen ongeschikt voor grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer. De aannemer zorgt ervoor dat de omwonenden en aanliggende bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven door middel van verkeersregelaars. Voorkom extra reistijd door de met borden aangegeven omleidingen te volgen.

Fietsverkeer wordt niet omgeleid

Fietsers tussen Lonneker en Losser hebben tijdens de werkzaamheden altijd doorgang langs het werk over de parallelweg. Om omleidingen en onverwachte afsluitingen te vermijden raden wij aan om, waar mogelijk, met de fiets te gaan.