N351 De Sleep – Kuinre

Gepubliceerd op 9 mei 2022

Herinrichting N351 / Kwaliteitsverbetering de Sleep

De provincie Overijssel hecht veel waarde aan een veilig en leefbaar gebied. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan onze provinciale N-wegen. Soms krijgt een weg daarnaast een nieuwe inrichting. De provincie heeft de N351 bij Kuinre aangepast omdat de maximumsnelheid omlaag is gegaan van 80 naar 50 kilometer per uur. Hierdoor is de weg veiliger en hebben omwonenden minder geluidsoverlast. Tijdens de werkzaamheden aan de N351 is ook de parallelweg de Sleep aangepakt. Alle fasen zijn afgerond en de herinrichting van de provinciale weg N351 en de kwaliteitsverbetering van de Sleep zijn klaar.

Contact

Sander Buijze

Omgevingsmanager van de provincie Overijssel

Telefoon: 06 31 10 00 70
E-mail: N351-Kuinre@overijssel.nl

Wat hebben we gedaan?

Bij de N351 is het asfalt verwijderd en vervangen, er is een nieuwe inrichting met nieuwe trottoirbanden, middenbermen en markeringen. Het betonnen fietspad langs de provinciale weg is vernieuwd en. Ook zijn de bebouwde komborden verplaatst met het afronden van de werkzaamheden. Dit geeft aan dat de weg voortaan binnen de bebouwde kom valt en de maximumsnelheid verlaagd is naar 50 kilometer per uur.

Bij de Sleep hebben we het straatbeeld verbeterd en het parkeren beter georganiseerd. Dit is gedaan door bijvoorbeeld nieuwe verlichting, een laag nieuw asfalt en een parkeerstrook aan te brengen.  Verder heeft de Sleep een dunne laag gebroken steenslag (split) gekregen. Dit project is een samenwerking tussen provincie Overijssel en gemeente Steenwijkerland.

Oude lantaarnpalen worden verwijderd zodra nieuwe lantaarnpalen voorzien zijn van stroom.

Door problemen met de levering van stroom werken niet alle nieuwe lantaarnpalen. Om ervoor te zorgen dat weggebruikers goed zicht houden op de weg, blijven de oude lantarenpalen staan, totdat de nieuwe zijn voorzien van stroom.