N351 De Sleep – Kuinre

Gepubliceerd op 18 januari 2022

Herinrichting N351 / Kwaliteitsverbetering de Sleep

De provincie Overijssel hecht veel waarde aan een veilig en leefbaar gebied. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan onze provinciale N-wegen. Soms krijgt een weg daarnaast een nieuwe inrichting. De provincie gaat de N351 bij Kuinre aanpassen omdat de maximumsnelheid omlaag gaat van 80 naar 50 kilometer per uur. Hierdoor wordt de weg veiliger en hebben omwonenden minder geluidsoverlast. Tijdens de werkzaamheden aan de N351 pakken we ook parallelweg de Sleep aan. We gaan het straatbeeld verbeteren en het parkeren beter organiseren. Dit doen wij door bijvoorbeeld nieuwe verlichting, een laag nieuw asfalt en een parkeerstrook aan te brengen langs de Sleep. Dit project is een samenwerking tussen provincie Overijssel en gemeente Steenwijkerland.

Contact

Heb je vragen, dan kun je terecht bij:

Tamara Heeroma (omgevingsmanager) van aannemer BAM Infra Regionaal Oost

Telefoon: 06 15 12 73 59
E-mail: tamara.heeroma@bam.com

Je kunt ook contact opnemen met Ivo Mollink (projectleider).

E-mail: N351-Kuinre@overijssel.nl

Werkzaamheden in fasen

De omgeving is tijdens de werkzaamheden beperkt bereikbaar. Om ervoor te zorgen dat Kuinre zo goed mogelijk bereikbaar blijft, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd en worden er omleidingsroutes ingesteld. De eerste fase is inmiddels afgerond. Fase 2 van de werkzaamheden wordt in het voorjaar van 2022 uitgevoerd.

Fase 1 afgerond

In november en december 2021 heeft de aannemer BAM Infra hard gewerkt aan fase 1; de Sleep en N351: Het Noordeinde – Busstation Burchtstraat, Kuinre. De herinrichting van de provinciale weg N351 en de kwaliteitsverbetering van de Sleep zijn deels klaar. Ondanks het jaargetijde en verschillende gevolgen van de COVID-19 pandemie is het de aannemer gelukt om de werkzaamheden vóór de kerst af te ronden en de weg open te stellen voor het verkeer. Met een herinrichting en een nieuwe laag asfalt zijn de Sleep en de N351 toegankelijk en veilig voor gebruik. Daarmee is fase 1 van de werkzaamheden klaar.

Fase 2 voorjaar 2022

Het tweede gedeelte van de werkzaamheden betreft het gedeelte rotonde N351 tot aan de grens met Flevoland (Hopweg).

De werkzaamheden aan de rotonde en resterende werkzaamheden zoals het aanbrengen van een kleurcoating op de N351 worden in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Dan zijn de weersomstandigheden beter. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u hierover door middel van bewonersbrieven en via deze pagina.

Het traject in kaart: