N331 en N334 bij Zwartsluis

Gepubliceerd op 28 januari 2021

Afsluiten N331 en N334 bij Zwartsluis

De provincie werkt op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Een van deze wegen is de provinciale weg N331 tussen Marknesse en Zwartsluis. Ter hoogte van Zwartsluis in de gemeente Zwartewaterland vonden van 12 oktober tot 18 december 2020 onderhoudswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn, als gevolg van de weersomstandigheden, nog niet helemaal afgerond. De N331 en N334 zijn nu winterklaar gemaakt. In het voorjaar van 2021 wordt op beide wegen de asfaltdeklaag, met de bijbehorende markeringen, aangebracht.

Contact

Mathilde Palma

Telefoon: 06 10 41 97 30
E-mail: GON331enN334@overijssel.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur

Lees ook onze veelgestelde vragen

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

In grote lijnen zijn de volgende werkzaamheden aan de N331 en N334 uitgevoerd:

  • opnieuw opbouwen van de rotondes
  • aanbrengen, vervangen of herstellen van bermverharding
  • aanbrengen van kolken (putten) voor de afvoer van regenwater
  • verwijderen van de oude asfalt onderlaag en deklaag
  • aanbrengen van alleen de onderlaag, als tijdelijke deklaag

Ook zijn er op verschillende locaties extra aanpassingen uitgevoerd om een groter veiligheidsgevoel te bewerkstelligen. De gele coating, die voor extra aandacht gaat zorgen, kan pas worden aangebracht als de asfaltdeklaag is aangebracht.

De oude asfaltdeklaag is verwijderd.

De rotondes zijn opnieuw opgebouwd.