N331 en N334 bij Zwartsluis

Gepubliceerd op 7 april 2021

Afsluiting N331 en N334 bij Zwartsluis

De provincie werkt op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Van oktober tot en met december 2020 zijn er ter hoogte van Zwartsluis werkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg van de weersomstandigheden kon er destijds geen asfalt deklaag worden aangebracht. KWS gaat in maart de definitieve asfalt deklaag aanbrengen.

Contact

Mathilde Palma

Telefoon: 06 10 41 97 30
E-mail: GON331enN334@overijssel.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur

Lees ook onze veelgestelde vragen

Planning

De werkzaamheden aan de N331 en N334 zijn nagenoeg afgerond. Beide wegen zijn voorzien van een definitieve asfalt deklaag. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de rotonde Zomerdijk. Ook keert KWS in april nog terug om een gele en rode coating aan te brengen.

Rotonde Zomerdijk afgesloten van 1 april 18.00 uur tot 2 april 5.00 uur

De werkzaamheden aan deze rotonde worden van maandag 29 maart tot en met woensdag 31 maart van 18.00 tot 23.00 uur uitgevoerd. Het verkeer ondervindt als gevolg van halve rijbaan afzetting enige hinder. Op donderdag 1 april wordt het asfalt aangebracht, de rotonde is van 18.00 uur tot vrijdagochtend 2 april  05.00 uur volledig afgesloten voor al het verkeer. Er gelden omleidingsroutes. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Coating en markering N334

Half april brengt KWS de gele coating en markering aan op de kruising Buitenkwartier – Nieuweweg, kruising Berkenlaan – Schoolstraat. En bij de begraafplaats. Hiermee maken we de wegen verkeersveiliger, doordat ze extra opvallen door de markering. De rode coating, voor fietsers, wordt aangebracht bij rotonde Zomerdijk en deels bij rotonde Rondweg/Het Singel. Deze werkzaamheden worden met een halve rijbaan afzetting uitgevoerd, waardoor er voor het verkeer weinig hinder is.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

In grote lijnen zijn de volgende werkzaamheden aan de N331 en N334 uitgevoerd:

  • opnieuw opbouwen van de rotondes
  • aanbrengen, vervangen of herstellen van bermverharding
  • aanbrengen van kolken (putten) voor de afvoer van regenwater
  • verwijderen van de oude asfalt onderlaag en deklaag
  • aanbrengen van alleen de onderlaag, als tijdelijke deklaag

Ook zijn er op verschillende locaties extra aanpassingen uitgevoerd om een groter veiligheidsgevoel te bewerkstelligen. De gele coating, die voor extra aandacht gaat zorgen, kan pas worden aangebracht als de asfaltdeklaag is aangebracht.

Meestgestelde vragen over de wegwerkzaamheden N331 en N334