Herstel kademuur in Ossenzijl

Gepubliceerd op 7 april 2021

Herstelwerkzaamheden kademuur Ossenzijl

Op dit moment hebben we tijdelijke maatregelen getroffen bij de kademuur in Ossenzijl ter hoogte van Schoolstraat 1 en 2.

De afgelopen periode hebben we veel tijd besteed aan het laten uitvoeren van nadere onderzoeken en het zoeken naar een veilige oplossing voor de definitieve herstelwerkzaamheden van de kademuur.

Zodra er meer bekend is over de uitvoering van deze definitieve herstelwerkzaamheden, vermelden we dit ook op deze webpagina.

De herstelwerkzaamheden worden naar verwachting voor het vaarseizoen 2022 uitgevoerd.

Doorvaartbeperking brug Ossenzijl

In verband met het herstelproject van de kademuur in Ossenzijl is er een doorvaartbeperking voor de scheepvaart. De maximale doorvaartafmeting is 20.00 x 4.50. Passeer de opening voorzichtig.

Schoonmaken kademuur Ossenzijl

In mei is een proefvlak gemaakt op de kademuur in de kolk van Ossenzijl om te kijken of een biologisch afbreekbaar schoonmaakschuim (anti-algmiddel) een goede oplossing is voor het schoonmaken van de kademuren.

Inmiddels zijn alle kademuren van de kolk, met uitzondering van het gedeelte waar de tijdelijke damwand voor staat, schoongemaakt.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Eiberlien Scholing-Visschers

Omgevingsmanager

E-mail: EH.Scholing-Visschers@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 71 35

Voor de schoonmaak:

Na de schoonmaak: