Herstel kademuur Ossenzijl

Gepubliceerd op 28 november 2022

Laatste nieuws over het project

Koffiemomenten voor belangstellenden

We organiseren koffiemomenten voor belangstellenden
Op dinsdag 6 december 2022 en 17 januari, 14 februari en 14 maart 2023 organiseren wij van 15.30 tot 16.30 uur een koffiemoment voor belangstellenden op het terras van ‘De Drie Musketiers’, Hoofdstraat 23 Ossenzijl. Onder het genot van een kopje koffie (of thee) zullen de provincie Overijssel en de Beens Groep uw vragen over het project beantwoorden.

Contact

Voor vragen kun je terecht bij:

Eiberlien Scholing-Visschers

Omgevingsmanager

E-mail: EH.Scholing-Visschers@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 71 35

De woningen Schoolstraat 1 en 2 hebben we gesloopt

Op de eerste dag van de herfstvakantie, 17 oktober 2022, is Van Reel Groep begonnen met de sloop van de woningen aan de Schoolstraat. De materialen die hergebruikt kunnen worden (zoals keukenapparatuur, kachel, deuren en isolatiemateriaal) krijgen een nieuwe bestemming.

Sinds 24 oktober 2022 ligt er een pontonbrug in de Ossenzijlersloot

Op 24 oktober 2022 had Beens Groep de pontonbrug klaarliggen in de Ossenzijlersloot voor de leerlingen van basisschool Eben Haezer en andere voetgangers, omdat de oude route via de Schoolstraat niet meer te gebruiken is.

Rijplaten in de Sasdijk

Helaas bleek de bestrating van de Sasdijk niet bestand tegen de vrachtwagens die de eerste weken materiaal aan- en afvoerden. In overleg met de gemeente Steenwijkerland hebben we tijdelijk rijplaten neergelegd om te zorgen dat de Sasdijk veilig kan worden gebruikt. Nadat we de werkzaamheden hebben afgerond, wordt de Sasdijk opnieuw gestraat en ingericht.

Kademuur en de steunberen gesloopt

De kademuur zelf is al gesloopt tot ongeveer 80 cm boven de waterlijn. De plaatselijke versterkingen/verzwaringen van de kademuur (steunberen), die in de weg zitten voor het aanbrengen van de nieuwe damwanden, zijn weggeboord met behulp van een zogenaamde crusher.

Gestart met aanbrengen van de damwanden

Inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen van de damwanden. Het eerste gedeelte (bij de ingang van de kolk ter hoogte van de parkeerplaatsen) wordt getrild met een hoogfrequent trilblok, een ander deel dicht bij Hoofdstraat 17 wordt met een drukmachine aangebracht.

Wat doen we de komende maanden?

Zodra de nieuwe damwanden aangebracht zijn, gaan we verder met het verwijderen van de oude kademuur. Deze kademuur heeft dan geen functie meer. Daarna wordt (een deel van) de damwanden verankerd. We verwachten dat we deze werkzaamheden allemaal nog voor de Kerstdagen uit kunnen voeren.
Begin 2023 treffen we voorbereidingen om betonelementen aan te brengen, waarop uiteindelijk de gemetselde kademuur wordt aangebracht.

We brengen doeken aan op de bouwhekken

Op een aantal plekken bevestigen we doeken op de bouwhekken. Deels doen we dit vanuit het oogpunt van veiligheid om de verkeersdeelnemers niet af te leiden en deels om de omgeving gezellig ‘aan te kleden’.
De Historische Vereniging IJsselham heeft hiervoor oude foto’s aangeleverd en de kinderen van Basisschool Eben Haezer hebben hier mooie tekeningen voor gemaakt.

Geen werkzaamheden in de kerstvakantie

In de kerstvakantie, van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023, vinden er naar verwachting geen werkzaamheden plaats.

Planning werkzaamheden

  • Vanaf de 24 oktober 2022 t/m 31 maart 2023 wordt de Ossenzijlersloot ter hoogte van de kolk in Ossenzijl gestremd.
  • Vanaf 1 november 2022 t/m 31 maart 2023 wordt de Schoolstraat, gedeelte vanaf de brug tot en met de parkeerplaatsen, compleet afgesloten (inclusief het pad langs Hoofdstraat 17).

Omgevingshinder

De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen in Ossenzijl. De werkzaamheden veroorzaken geluid, trillingen en mogelijk ook stof en er rijdt regelmatig bouwverkeer. De bewoners in de directe nabijheid van de kademuur merken dit vooral op het moment dat de kademuur wordt verwijderd en de damwanden worden aangebracht.

Wegverkeer

Bestemmingsverkeer Schoolstraat 8 t/m 14:

De woningen (en school) aan Schoolstraat 8 t/m 14 zijn bereikbaar. Op het kruispunt Sasdijk/Schoolstraat wordt een extra lus gerealiseerd om ruimte te creëren waarin het bestemmingsverkeer het bouwverkeer kan passeren (paarse route op het kaartje).

Omleidingsroute voetgangers/schoolkinderen

Voor de voetgangers/schoolkinderen wordt er een pontonbrug in de Ossenzijlersloot gelegd ter hoogte van de school. Zij worden van de parkeerplaats achter Hoofdstraat 21 langs de woning over de pontonbrug geleid en steken de Schoolstraat over naar het schoolplein. Zo komen de schoolkinderen zo min mogelijk in contact met het bouw- en bestemmingsverkeer  (groene route op het kaartje).

Parkeren Sasdijk

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijven er slechts enkele parkeerplaatsen voor de school beschikbaar in de vorm van langsparkeren. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor het personeel van de school.  Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen verzoeken wij om bij Vakantiepark Waterstaete te parkeren. (groene route op het kaartje geeft de looproute weer).

De doorgaande route door Ossenzijl, de Hoofdstraat over de Ossenzijlerbrug, wordt niet gestremd.

Scheepvaartverkeer

Het scheepvaartverkeer ter hoogte van de kolk in Ossenzijl is gestremd in de periode van 24 oktober 2022 t/m 31 maart 2023.