Herstel kademuur Ossenzijl

Gepubliceerd op 5 januari 2022

Herstelwerkzaamheden kademuur Ossenzijl

Komende winter starten we met de werkzaamheden aan de kademuur in de kolk van Ossenzijl. Naar verwachting worden deze eind maart 2022 afgerond.

Verzakkingen achter kademuur

Eind 2018 zijn er verzakkingen geconstateerd achter de kademuur in de kolk naast de Schoolstraat. Dit deel van de kademuur stamt uit 1900 en is aangelegd met een houten paalfundering en houten onderwater damwandscherm. De palen en het damwandscherm bleken aangetast en zijn gaan rotten. Naast de twee woningen aan de Schoolstraat is een tijdelijke damwand geplaatst. Deze situatie is veilig en stabiel.

Twee woningen Schoolstraat

De funderingen van de twee woningen aan de Schoolstraat zijn in slechte staat en bieden weinig stabiliteit. Het was lastig en ingewikkeld om een manier te vinden om de kade definitief te herstellen. Samen met de bewoners van de twee woningen hebben we verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Uiteindelijk hebben we besloten beide woningen aan te kopen, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden terwijl de woningen niet bewoond zijn. Tot die tijd worden de woningen tijdelijk bewoond om kraken en verloedering tegen te gaan. We slopen de woningen niet. Als de werkzaamheden afgerond zijn worden de woningen eerst aan de gemeente Steenwijkerland aangeboden, pas daarna worden de woningen via een makelaar verkocht.

Afstemming met gemeente Steenwijkerland

Over de oplossing en de werkzaamheden aan de kademuur voeren we overleg met de gemeente Steenwijkerland. Als u vragen heeft over onderwerpen waar de gemeente over gaat, dan kunt u contact opnemen met Kor van der Velde, gebiedscoördinator gemeente Steenwijkerland, telefoon 14 05 21, e-mail: Kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl.

Aannemer Beens Groep en ingenieursbureau Witteveen+Bos geselecteerd

In december 2021 hebben we aannemer Beens en ingenieursbureau Witteveen +Bos geselecteerd om samen met ons de werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. In de aanloop naar het definitieve herstel van de kademuur in Ossenzijl, inventariseren medewerkers van of namens de provincie, de aannemer of het ingenieursbureau de komende weken week 51, 1 en 2) de bestaande situatie. Er vinden onder andere inmeetwerkzaamheden plaats.

Eind januari 2022 nadere informatie over de planning en uitvoeringswijze.

Eind januari 2022 communiceren we over de planning en de uitvoeringswijze van de werkzaamheden.

Contact

Voor vragen kun je terecht bij:

Eiberlien Scholing-Visschers

Omgevingsmanager

E-mail: EH.Scholing-Visschers@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 71 35

Dinsdag 12 oktober 2021 plaatsten wij peilbuizen om het grondwaterpeil en het waterpeil in de Ossenzijlersloot te meten.

Het waterpeil in de Ossenzijlersloot wordt gemeten om na te  gaan of er een relatie is tussen het waterpeil en de grondwaterstand. De locaties van de meetpunten zijn bepaald in overleg met de geohydroloog. Door deze meetpunten aan te houden krijgen wij een goed beeld van de grondwaterstand.

We plaatsen de meetpunten op openbaar toegankelijke locaties zodat deze altijd bereikbaar zijn. Deze meetpunten lezen we namelijk ook uit tijdens én na uitvoering van de werkzaamheden aan de kademuur. Zo kunnen we de grondwaterstand continue monitoren. Naar verwachting duren deze werkzaamheden 5 werkdagen.

Op het kaartje rechts staat waar de meetpunten geplaatst worden.

Doorvaartbeperking brug Ossenzijl

In verband met het herstelproject van de kademuur in Ossenzijl is er een doorvaartbeperking voor de scheepvaart. De maximale doorvaartafmeting is 20.00 x 4.50. Passeer de opening voorzichtig.