Herstel kademuur Ossenzijl

Gepubliceerd op 11 mei 2022

Op woensdag 11 mei 2022 houden we een inloopbijeenkomst

Tussen 19.00 – 21.00 uur ben u van harte welkom in Dorpshuis De Slinger, G.B Kooijstraat 18 in Ossenzijl.

Samen met aannemer Beens Groep en de gemeente Steenwijkerland informeren wij u over het basisontwerp van de te herstellen kademuur en de stappen die wij nog nemen tot aan de start van de werkzaamheden in het najaar 2022. Ook informeren wij u over het herinrichtingplan van de Schoolstraat (vanaf de brug tot en met de parkeerplaatsen ter hoogte van de woningen Schoolstraat 1 en 2).

In het najaar van 2022 organiseren we opnieuw een inloopbijeenkomst.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in het najaar, organiseren we opnieuw een inloopbijeenkomst. Dan laten wij u het ontwerp zien en kunnen we u meer vertellen over de planning van de werkzaamheden en de gevolgen hiervan voor de omgeving. Ook weten we dan meer over de stremming/hinder van het (vaar)verkeer en een veilige route voor de voetgangers voor de periode dat de Schoolstraat is afgesloten.

Contact

Voor vragen kun je terecht bij:

Eiberlien Scholing-Visschers

Omgevingsmanager

E-mail: EH.Scholing-Visschers@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 71 35

Aannemer Beens Groep en ingenieursbureau Witteveen+Bos geselecteerd

In december 2021 hebben we aannemer Beens en ingenieursbureau Witteveen+Bos geselecteerd. Samen met hen bereiden we de werkzaamheden voor in een bouwteam.

In het najaar van 2022 starten de werkzaamheden

Het uitvoeren van werkzaamheden aan een kade met woningen dicht op deze kade is complex en vergt veel onderzoek en voorbereiding.

In het bouwteam hebben we vastgesteld dat er geen technisch haalbare oplossing is die we vóór 1 april 2022 veilig kunnen realiseren. Dat heeft te maken met de complexiteit van de situatie, de te verwachten uitvoeringsperiode van 5 tot 6 maanden en de lange levertijden van materialen.

We vinden het voor de omwonenden, de recreatiebedrijven en de scheepvaart niet wenselijk dat de werkzaamheden gedurende het vaar- en recreatieseizoen uitgevoerd worden. Daarom hebben we besloten de werkzaamheden uit te stellen tot het najaar van 2022.

Woningen Schoolstraat 1 en 2 worden gesloopt

We hebben diverse varianten voor herstel van de kade afgewogen. Daaruit is naar voren gekomen dat er bij de woningen Schoolstraat 1 en 2 onvoldoende ruimte is om de kade veilig en verantwoord te herstellen. De woningen moeten worden gesloopt. De woningen worden gesloopt voordat we starten met de werkzaamheden in het najaar van 2022. Nadat de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de grond verkocht via een makelaar.

Afstemming met gemeente Steenwijkerland

Over de oplossing en de werkzaamheden aan de kademuur voeren we overleg met de gemeente Steenwijkerland. Als er vragen zijn over onderwerpen waar de gemeente over gaat, dan kan er contact opgenomen worden met:

William Prinsen, gebiedscoördinator gemeente Steenwijkerland
Telefoon: 0521 14 05 21
E-mail: William.Prinsen@steenwijkerland.nl

Doorvaartbeperking brug Ossenzijl

In verband met het herstelproject van de kademuur in Ossenzijl is er een doorvaartbeperking voor de scheepvaart. De maximale doorvaartafmeting is 20.00 x 4.50. Passeer de opening voorzichtig.