Herstel kademuur Ossenzijl

Gepubliceerd op 15 september 2021

Herstelwerkzaamheden kademuur Ossenzijl

Komende winter starten we met de werkzaamheden aan de kademuur in de kolk van Ossenzijl. Naar verwachting worden deze eind maart 2022 afgerond.

Verzakkingen achter kademuur

Eind 2018 zijn er verzakkingen geconstateerd achter de kademuur in de kolk naast de Schoolstraat. Dit deel van de kademuur stamt uit 1900 en is aangelegd met een houten paalfundering en houten onderwater damwandscherm. De palen en het damwandscherm bleken aangetast en zijn gaan rotten. Naast de twee woningen aan de Schoolstraat is een tijdelijke damwand geplaatst. Deze situatie is veilig en stabiel.

Twee woningen Schoolstraat

De funderingen van de twee woningen aan de Schoolstraat zijn in slechte staat en bieden weinig stabiliteit. Het was lastig en ingewikkeld om een manier te vinden om de kade definitief te herstellen. Samen met de bewoners van de twee woningen hebben we verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Uiteindelijk hebben we besloten beide woningen aan te kopen, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden terwijl de woningen niet bewoond zijn. Tot die tijd worden de woningen tijdelijk bewoond om kraken en verloedering tegen te gaan. We slopen de woningen niet. Als de werkzaamheden afgerond zijn worden de woningen eerst aan de gemeente Steenwijkerland aangeboden, pas daarna worden de woningen via een makelaar verkocht.

Vervolg

De aanbesteding wordt voorbereid. Als er een aannemer geselecteerd is en de planning bekend is, zullen we omwonenden informeren met een brief.

Afstemming met gemeente Steenwijkerland

Over de oplossing en de werkzaamheden aan de kademuur hebben we overleg gevoerd met de gemeente Steenwijkerland. Als u vragen heeft over de staat van uw fundering, dan kunt u contact opnemen met Eric Jonk, gebiedscoördinator gemeente Steenwijkerland, telefoon 14 0521, email: eric.jonk@steenwijkerland.nl

In de aanloop naar het definitieve herstel van de kademuur in Ossenzijl, worden de kademuren in de kolk van Ossenzijl vanaf juli op diverse momenten gemonitord.

Dit gebeurt zowel vanaf de wal als vanaf het water. Dit veroorzaakt geen hinder over overlast voor de scheepvaart of omwonenden.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Eiberlien Scholing-Visschers

Omgevingsmanager

E-mail: EH.Scholing-Visschers@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 71 35

Doorvaartbeperking brug Ossenzijl

In verband met het herstelproject van de kademuur in Ossenzijl is er een doorvaartbeperking voor de scheepvaart. De maximale doorvaartafmeting is 20.00 x 4.50. Passeer de opening voorzichtig.