N760 IJsselmuiden - Genemuiden

De provinciale weg N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland is toe aan onderhoud. Daarnaast nemen we diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben we het eerste deel van de werkzaamheden in de bebouwde kom van IJsselmuiden en het fietspad langs het hele traject afgerond. De komende jaren verrichten we gefaseerd meer werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de William Thomsonbrug.

Planning en type werkzaamheden

Vanaf 18 september tot en met 18 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kruising Frieseweg (N765) – Grafhorsterweg (N760). Dit doen wij in samenwerking met de Gemeente Kampen. Wij optimaliseren deze kruising om daarmee de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.
Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen in deze planning komen.

De verkeerssituatie wordt gewijzigd

 • De fietsoversteek over de Grafhorsterweg wordt verplaatst naar de Frieseweg (richting Kampen). Dit betekent voor fietsers die vanuit Kampen richting Kampereiland of IJsselmuiden fietsen dat ze eerder oversteken en daarna met voorrang nogmaals oversteken over de Frieseweg. Deze voorrangssituatie is verduidelijkt met rood asfalt en markeringen.
 • Op de kruising Grafhorsterweg – Dorpsweg worden middengeleiders aangebracht. De kruising wordt daardoor herkenbaarder voor het verkeer. Zo wordt het voor fietsers en voetgangers makkelijker om over te steken.
 • De hoofdrijbaan vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de kom van IJsselmuiden wordt opnieuw geasfalteerd. Ook brengen wij bermverharding naast de rijbaan aan en plaatsen wij geleiderails.

Hinder

De werkzaamheden veroorzaken verkeershinder voor zowel doorgaand als lokaal verkeer.

 • Het wegvak vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de komgrens IJsselmuiden is tot 18 oktober afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Hulpdiensten en fietsers kunnen altijd vanuit Kampereiland naar Kampen en weer terug.
 • Op het wegvak Kruising Frieseweg-Grafhorsterweg richting Kampen zal op enkele momenten één rijstrook beschikbaar zijn vanuit Kampen (N760) naar Kampereiland (N765); om-en-om kan het verkeer passeren. Dit kan extra reistijd geven.

Uitvoering in twee fasen

 • In de eerste fase (1.1A) voeren we alle werkzaamheden uit aan de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg.
 • In de tweede fase (1.1B) werken we vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de komgrens IJsselmuiden en passen we ook de kruising van de Grafhorsterweg – Dorpsweg aan.
Fase 1.1A en Fase 1.1B
Fase 1.1A en Fase 1.1B

Omleidingen

 • De hoofdomleidingen voor doorgaand verkeer worden ingesteld over zowel de N50 Zwolle – Emmeloord (van en naar de afslag 33 Ens) als de N764 Zwolle – Kampen, de N331 Zwolle – Hasselt en de N759 Hasselt – Genemuiden. Dus via Zwolle, Hasselt naar Genemuiden.
 • Voor vrachtverkeer op de N760 is er een omleiding over de Parallelweg, Oudendijk, Veilingweg, Oosterlandenweg en weer naar de Zwolseweg (N764).
 • Het lokale autoverkeer volgt een omleiding via de Plasweg, de Burgemeester van Engelenweg en het Stationsplein richting de Zwolseweg (N764).
 • Fietsverkeer van Grafhorst naar IJsselmuiden of Kampen volgen lokale omleidingen.

Op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden?

Meer informatie over de werkzaamheden en details van het ontwerp volgt binnenkort via deze website. Ook op bereikbaar.overijssel.nlVerwijst naar een andere website kunt de omleidingsroutes vinden. Een aantal weken voor de uitvoering plaatsen wij een advertentie in 'De Brug' en 'De Stadskoerier'. Ook plaatsen wij aankondigingsborden langs de weg.

Werkzaamheden komende jaren

Wij hebben het nog uit te voeren werk in 3 hoofdfases verdeeld. Hierdoor zijn we niet gelijktijdig in het gehele gebied aan het werk. De fasering, planning en omleidingen kunnen door omstandigheden wijzigen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.

Bekijk het definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp N760 - Groot onderhoud van de voorgenomen werkzaamheden kunt u bekijken via de link. Het treft de vernieuwde inrichting van de weg.

Het ontwerp is eerder gepresenteerd bij diverse informatiemomenten in de afgelopen jaren. We organiseren in het najaar van 2023 nieuwe informatiemomenten specifiek voor de inrichting van Kamperzeedijk-Oost en West.