Grond en Gebouwen

Gepubliceerd op 4 augustus 2020

Team Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Aankoop en verkoop gaan via makelaars en notarissen. De voorwaarden staan in de Nota Grondbeleid 2019 (pdf, 765 kB). Ook is er de mogelijkheid om te pachten.

Daarnaast is het mogelijk voor particulieren en natuurorganisaties om natuurgrond te kopen en te beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer.

Contact

Team Grondzaken

Telefoon: 038 499 83 00
E-mail: grondzaken@overijssel.nl

Beschikbare grond 'iedereen een boom'

Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt Provincie Overijssel grond beschikbaar om bomen op te planten.

Verkoop gebouwen en bouwgrond

In de verkoop: Kamperveen - woning Noordwendigedijk 12.

De provincie verkoopt gronden en gebouwen die niet nodig zijn voor projecten of andere bestemmingen. De verkoop gebeurt in samenwerking met makelaars en notarissen.

Verkoop landbouwgrond

Er is nu geen landbouwgrond te koop.

De provincie verkoopt regelmatig landbouwgrond die niet nodig is voor projecten of andere bestemmingen. Als er natuurgrond te koop is staat dat op deze pagina.

Grond pachten

Het tijdelijk beheer van gronden wordt uitgevoerd door Van Ameyde. Via pachtloket.net komt u bij het formulier om uw belangstelling voor het pachten van gronden in 2021 te registreren. Aanmelden geeft geen recht op het pachten van een perceel. De provincie kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor pachtgronden.