Sociaal

Gepubliceerd op 30 augustus 2021

Heb jij een goed idee om je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad leuker te maken? Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het 'noaberschap' in jouw omgeving groter wordt? Wij helpen je graag om je idee te realiseren, dus kom maar op met die mooie plannen! De provincie ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de provinciale doelen, die gemeente-overstijgend zijn en die mensen zelf uitvoeren. Voor sommige ideeën hebben we ook financiering, waarvan je misschien gebruik kunt maken.

Evaluatiekrant sociale kwaliteit

Ben je benieuwd hoe ons beleid in de praktijk heeft uitgepakt?
Je leest het in de evaluatiekrant sociale kwaliteit.

Contact

E-mail: Socialekwaliteit@overijssel.nl

Telefoon: 038 499 83 52

Vernieuwde subsidieregeling Buiten Bewegen

Provincie Overijssel zet in op meer bewegen in de openbare ruimte en een gezonde leefstijl voor alle Overijsselaars. De vernieuwde regeling sluit aan bij het Overijssels Sport- en Beweegakkoord. Gemeenten kunnen samen met sportverenigingen, dorpshuizen, kulturhusen of wijkcentra vanaf 1 september een aanvraag indienen.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan digitaal via het subsidieloket. Hier vind je alle nodige informatie.

De eerste resultaten van Buiten Bewegen

Resultaten buiten bewegen

Subsidie Zelfstandig leven en gezond bewegen

Subsidie aanvragen voor Zelfstandig leven en gezond bewegen gaat ook via het subsidieloket. De regeling is voor verenigingen, stichtingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen met activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit en het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel.

Online spreekuur

Samen met het team Sociale Kwaliteit organiseren de 4D makelaars spreekuren. Daarbij kunnen ook lokale partners of experts op het gebied van zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur of andere gebieden aanschuiven. Om de juiste partijen aan tafel te krijgen, hebben we vooraf informatie nodig. Daarom vragen we aan initiatiefnemers die gebruik willen maken van het spreekuur, om zich vooraf aan te melden.

Aanmelden spreekuur

In deze periode zijn de spreekuren digitaal: iedere tweede donderdag van de maand ben je van harte welkom tussen 9.00 en 14.00 uur.

Meld je aan via info@stimuland.nl.

Vermeld daarbij de naam van je initiatief en je concrete vraag. Na ontvangst van de mail, nemen we contact met je op om je aanmelding door te nemen en een afspraak in te plannen.

Online Platform Samen voor elkaar

Heb je een goed plan voor je buurt, dorp of wijk en weet je niet precies hoe je het aan moet pakken? Dan is het goed om te weten dat je ook terecht kunt op het online platform Samen voor Elkaar. Dit is een open netwerk waar je praktische hulp vindt voor je project, vragen kan stellen aan en kennis deelt en nieuwe verbindingen legt met andere initiatiefnemers

Projectenkaart

Ook het Overijssels Noaberschapsfonds kan lokale initiatieven ondersteunen. Op onze projectenkaart vind je de initiatieven die sinds 2016 zijn gesubsidieerd vanuit Sociale Kwaliteit. Staat jouw plan hier binnenkort tussen?