Wonen

Gepubliceerd op 11 december 2020

Stadsvernieuwing en de inrichting van wonen met zorg zijn belangrijke onderwerpen voor Overijssel. Net als duurzaam aanpassen van bestaande woningen met bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt.

woningen met zonnepanelen

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Nieuw beleid voor Recreatieparken

Overijssel is een mooie en gastvrije provincie om vakanties in door te brengen. Campings en recreatieparken bieden daar volop gelegenheid voor. Om dat zo te houden, mag daar niet het hele jaar door (permanent) worden gewoond. Toch gebeurt dat vaak, maar dat is alleen toegestaan in bijzondere gevallen.

Recreatieparken waarmee het minder goed willen wij een betere toekomst kunnen bieden. Daarom geven wij gemeenten meer ruimte voor verbetermaatregelen. Er moeten dan wel voldoende kansen zijn om de kwaliteit van zo’n park weer op het gewenste peil te brengen. Het gaat dan om een beter verblijfsklimaat en een duurzame bedrijfsvoering. Is dit niet het geval, dan komt het park in aanmerking voor opheffing of een andere functie. Gemeenten mogen voor maximaal 10 jaar andere functies toestaan. Met de inkomsten hieruit kan het vakantiepark zich weer nieuw leven inblazen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdelijke woningen voor doelgroepen, of zogenaamde tiny houses (kleine woningen). Dat helpt ook om tekort aan woningen te verminderen. Afgelegen recreatiewoningen (die niet op een park staan) mogen ook een andere bestemming krijgen. Gemeenten mogen nu al aan de slag met dit nieuwe beleid, vooruitlopend op de verwerking daarvan in de Overijsselse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, bij Actualisatieronde 2020-2021, dit najaar.

Regionale woonafspraken

Er zijn regionale woonafspraken met Twente en West-Overijssel. De overeenkomsten staan op deze pagina. Ze gaan over onder andere:

  • wonen voor bijzondere doelgroepen (zoals statushouders)
  • wonen en zorg
  • vernieuwing in steden
  • duurzaam aanpassen van bestaande woningen

Download regionale woonafspraken

Download algemeen