Aamsveen

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Wat gaan we doen en waarom

Het gebied is momenteel te droog en er komt teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. Ook heeft het gebied op sommige plekken last van ‘lekkages’ in het veen. Hierdoor is de verloren gegaan. Daarnaast groeien er teveel jonge boompjes in het hoogveen en de laggzone. Al deze dingen zorgen ervoor dat het hoogveen zich niet verder kan uitbreiden. Ook verdroogt en verzuurt de laggzone. Dit komt doordat de diepe Glanerbeek heel snel veel water afvoert. Zeldzame en kwetsbare planten en dieren kunnen hierdoor verdwijnen, zoals de gevlekte orchis, het eenjarig wollegras, de welriekende nachtorchis, de blauwe zegge, de klokjesgentiaan, de boomkikker en het gentiaanblauwtje.

  • We beschermen het hoogveen
  • We beschermen de lagg en het dal van de Glanerbeek
  • We maken de wandelroute interessanter
  • We werken samen met Duitsland

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Aamsveen bloemen in een veld

Landschap Overijssel heeft gespecialiseerde onderzoeksbureaus en lokale stakeholders een inrichtingsplan voor het Aamsveen opgesteld. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met de provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, gemeente Enschede, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling (STAWEL).

De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in 2020 in de laggzone en in het dal van de Glanerbeek. Gelijktijdig werken we met de Duitse overheid en partners aan een plan voor het hoogveen.

De betrokken Duitse overheden en partnerorganisaties zijn positief over grensoverschrijdende samenwerking in het hoogveengebied. Het projectteam en de Duitse partners werken momenteel aan een Europese LIFE-subsidieaanvraag voor gezamenlijke planvorming en uitvoering in het hoogveengebied.

Contact

Jeroen Lamfers is als projectleider namens Landschap Overijssel het eerste aanspreekpunt voor het gebied. Hij bereikbaar op 06 11 39 78 11 of mail jeroen.lamfers@tauw.com.

Heeft u een vraag over grondzaken? Dan kunt u terecht bij grondregisseur Herman Arentsen via hj.arentsen@overijssel.nl of via telefoonnummer 038 499 86 34 (bij geen gehoor: 038 499 76 00).

Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor de projectleiding. De provincie Overijssel is opdrachtgever. Beide organisaties worden ondersteund door een bestuurlijke adviesgroep. Deze groep bestaat uit Waterschap Vechtstromen, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling (STAWEL) en de gemeente Enschede.

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.