Beschermen en beheren van planten en dieren

Gepubliceerd op 12 augustus 2019

Kievitsbloemhooiland
Wilde Kievitsbloem
Bos

Sterke natuur

Overijssel heeft veel wilde plant- en diersoorten. Die hebben, net als wij, een gezonde leefomgeving nodig. Soms is het nodig dat wij helpen om deze gezonde omgeving te maken. Onze aandacht gaat dan niet alleen uit naar het beschermen van bepaalde planten of dieren. We proberen er wel voor te zorgen dat de natuur gevarieerd en divers kan worden. Zo krijgen we een sterke natuur die tegen een stootje kan, een natuur die we kunnen gebruiken en beleven.

Actueel: terugkeer van de wolf

Sinds een aantal jaren wordt de wolf weer gezien in Nederland. De wolf is een beschermde diersoort waarop niet gejaagd mag worden. Provincies zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over wolven.

Lees verder over de wolf in Overijssel

Contact

Eenheid Natuur en Milieu

Secretariaat
Telefoon: 038 499 85 00
E-mail: secretariaatNM@overijssel.nl

Actieve bescherming van planten en dieren

Het aantal wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit) is een graadmeter voor hoe het gaat met de natuur. Hoe meer biodiversiteit, hoe sterker de natuur is. Ons doel is om te kunnen blijven genieten en profiteren van de natuur. Daarom zorgen we ervoor dat de omstandigheden voor wilde plant- en diersoorten zo goed mogelijk zijn.

Leven met beschermde plant- en diersoorten

We zetten ons in voor het beschermen van planten en dieren die in Overijssel voorkomen. Dat is soms best lastig. Hoe meer dieren hoe moeilijker het bijvoorbeeld is om het verkeer veilig te houden of landbouwondernemingen te laten ontwikkelen.

Schade door beschermde dieren

Als er schade of overlast is door beschermde dieren, dan kunnen maatregelen worden ingezet, opgezet door Faunabeheereenheid (FBE) van Overijssel.

Schade door beschermde dieren

Regels voor natuurbescherming

We moeten goed voor wilde planten en dieren zorgen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met planten en dieren. Nadelige gevolgen willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zijn er in Nederland regels om kwetsbare plant- en diersoorten te beschermen.

Regels voor natuurbescherming

Natuurbeheerplan Overijssel

Het natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie.

Doorgeven wijzigingen

Wijzigingen voor het Natuurbeheerplan Overijssel 2021 kunnen worden doorgegeven via het formulier: Wijziging aanvragen voor Natuurnetwerk.

Wij verzoeken u wijzigingen zo spoedig mogelijk via dit formulier door te geven. Het doorgeven van wijzigingen is mogelijk tot en met 31 januari 2020.

Documenten

Openstellingen subsidie