Ondernemersevent Overijssel: Inspiratiesessies

Tijdens het ondernemersevent op 16 februari organiseren we verschillende inspiratiesessies. In twee rondes van ongeveer veertig minuten heb je keuze uit vijf sessies. De eerste vier sessies worden twee keer gehouden, de dialoogsessie kent twee verschillende thema’s. Een toelichting op iedere sessie vind je hieronder.

Zit jouw favoriete sessie de eerste ronde vol? Geen paniek, je kunt dan in de tweede ronde aansluiten. Je hoeft vooraf geen keuze door te geven, maar kiest ter plekke voor de sessie van jouw voorkeur.

Sessie 1: Zichtbaar en aantrekkelijk zijn als werkgever in tijden van krapte, hoe doe je dat?

Wij gaan met jou in gesprek over het belang van aantrekkelijk en zichtbaar werkgeverschap. Hoe doe je dit nou en waarmee kun jij bestaande en nieuwe medewerkers binden en boeien?

En wanneer ben je nu aantrekkelijk voor jong talent? En evenzo belangrijk; doe je dit alleen, of kun je hierin samenwerken met andere bedrijven in jouw omgeving?

Wij bieden je concrete handvaten en een inspirerend praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen bedrijven op dit thema.

Sessie 2: Energie besparen en energie-innovatie: Wat moet? Wat kan? Wat bieden wij!

In deze sessie nemen wij de ondernemers mee in de wereld van de energiebesparing én energie-innovaties. Sommige energiebesparende maatregelen zijn verplicht, maar er kan veel meer. Maar wat kan er dan, hoe kom je daarachter? En welke ondersteuning kun je daarbij krijgen?

Het Supportteam Energie-innovatie geeft in deze sessie toelichting op wat voor manier zij initiatieven van ondernemers, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, een stap verder kunnen helpen. Het gaat hierbij om innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie.

Sessie 3: Circulair ondernemen voor de toekomst – meer verdienen met minder

Jij staat – net als veel andere bedrijven en organisatie – voor een hoop uitdagingen. Hoge energieprijzen, schaarste aan grondstoffen of productonderdelen, hoge transportkosten, schommelende vraag door wereldwijde crisissen en krapte op de arbeidsmarkt. Intussen gaat de dagelijkse bedrijfsvoering gewoon door en krijg je soms het gevoel achter de feiten aan te lopen. Je móet dus iets doen. En het goede nieuws is: je kúnt iets doen. Maar hoe? Daar helpen we je bij!

Sessie 4: Succesvol ondernemen met data

Vele ondernemers hebben data die ze gebruiken voor één specifiek doel. Het is interessant te verkennen hoe die data ingezet kan worden voor andere vraagstukken: wat kan je er nog meer mee doen?

In de workshop willen we je inspireren en aan het denken zetten hoe je je eigen data meer toegevoegde waarde kan geven.

Sessie 5: Dialoogsessies

Ronde1: Het werk gebeurt niet vanzelf

‘We willen werken aan een Overijssel waarin iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren passend bij ieders capaciteiten nu en in de toekomst.’

Deze wens formuleert een ambitie die velen in Overijssel onderschrijven. Dat die niet eenvoudig te realiseren is, blijkt uit de praktijk. Wie zich verdiept in de wereld die achter deze ambitie schuilgaat stuit op meer vragen dan antwoorden. Want wie is ‘iedereen’? Wanneer is iets ‘een waardevolle bijdrage’? Hoe (h)erkennen we capaciteiten? Waaraan willen we dat er bijgedragen wordt?

Voor een toekomstbestendig antwoord op deze vragen moeten wij anders kijken naar de relatie tussen werknemer en werkgever. Dit is de conclusie van de verkenning Werk voor Toekomst – Toekomst voor Werk die Trendbureau Overijssel op 16 februari presenteert. Tijdens deze dialoogsessie willen we samen verkennen wat dit voor ons allemaal betekent.

Sessie 5: Dialoogsessie

Ronde 2: Hoe ziet de economie van Overijssel er in 2040 uit?

Wat vraagt dit van (toekomstige) ondernemers?

Economie draait om toegevoegde waarde en zorgt voor voldoende werkgelegenheid en inkomen voor inwoners van Overijssel. Werk, zowel betaald als niet-betaald, is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering onderstrepen de noodzaak voor ingrijpende veranderingen gericht op het verduurzamen van het verdienvermogen, welvaart en welzijn. Hoe voegen we duurzaam waarde toe, zonder lasten door te schuiven naar toekomstige generaties of mensen elders? Een student, twee jonge ondernemers en een provinciaal bestuurder geven aan hoe zij ondernemen en besturen in 2040 voor zich zien en hoe zij de weg hier naartoe in de komende jaren zien.

Sessie 6: Financieringscafé

Als ondernemer wil je doorgaan, meegaan met trends en ontwikkelingen en investeren om vervolgens verder te groeien. Of het nu gaat om innovatie, energietransitie of duurzaamheid, provincie Overijssel denkt met u mee. Met onze partners bieden we verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan. In deze sessie maakt u kennis met Oost NL, Kennispoort, Qredits en de verschillende mogelijkheden die Europa biedt. Laat u informeren en inspireren in ons financieringscafé. Er is waarschijnlijk meer mogelijk dan u denkt.