Nieuwe Energie Overijssel

Gepubliceerd op 10 augustus 2022

In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met zeven partners aan één doel: een energieneutraal Overijssel in 2050. Het doel voor 2023 is: 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing. Door samen te werken kunnen we de energietransitie in Overijssel beter aanpakken. Het gaat bijvoorbeeld over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen. Maar ook over elektrisch vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. We doen dit om het nationale Klimaatakkoord zo goed mogelijk uit te voeren. Ons ‘Spoorboekje’ geeft een overzicht van onze activiteiten op dit gebied.

Contact

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Resa de Jongh

Telefoon: 038 499 95 25
E-mail: nieuweenergie@overijssel.nl

www.nieuweenergieoverijssel.nl

Energieopwekking

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water.

Gebouwde omgeving

We werken aan een gebouwde omgeving met energieneutrale koop- en huurwoningen, maatschappelijk en commercieel vastgoed.

Energie van de toekomst

Een succesvolle, haalbare en betaalbare energietransitie in Overijssel vereist een robuust en flexibel energiesysteem. Uit onze studie komen vier mogelijke toekomstscenario’s.

Bedrijven en industrie

40% van het energieverbruik in Overijssel komt van het bedrijfsleven (MKB en industrie). Hier liggen nog grote kansen om te verduurzamen.

Infrastructuur en warmte

In elke wijk in Overijssel moet een alternatief komen voor aardgas, met de daarbij bijbehorende infrastructuur.

Lokale initiatieven

Nieuwe Energie Overijssel helpt inwoners met energie-initiatieven. Op ons platform Nieuwe Energie Overijssel lees je welke ondersteuning er in Overijssel is. De provincie biedt het volgende:

Financiering

Heb je een project om nieuwe energie op te wekken of energie te besparen? Dan kan de provincie helpen met de financiering via subsidieregelingen en fondsen.