Nieuwe Energie Overijssel

Gepubliceerd op 3 september 2020

Nieuwe Energie Overijssel

In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met zeven kernpartners aan één ambitie: een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. Het programma verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. In ons uitvoeringsprogramma (pdf, 1,5 MB) leest u hoe we dat aanpakken.

In het Klimaatakkoord zijn over de volle breedte van de samenleving afspraken gemaakt. Het gaat onder meer over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, elektrische vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. Deze sectoren worden binnen de provincie Overijssel uitgewerkt vanuit meerdere beleidsvelden. Ons ‘Spoorboekje’ geeft een overzicht van beleidsontwikkeling en uitvoering van het Klimaatakkoord binnen de provincie.

Logo nieuwe energie Overijssel

Contact

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Aletta Hollander-de Ruiter (programmaondersteuning)
Telefoon: 038 499 82 19
E-mail: nieuweenergie@overijssel.nl

Vragen over subsidies

Overijssel loket
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Energieopwekking

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water.

Financiering

De provincie biedt subsidieregelingen en fondsen die projecten rondom de opwek van Nieuwe Energie en energiebesparing kunnen helpen financieren.

Infrastructuur en warmte

Voor elke wijk in Overijssel moet een keuze worden gemaakt voor een alternatief voor aardgas en een bijbehorende infrastructuur.

Gebouwde omgeving

We werken aan een gebouwde omgeving met energieneutrale koop- en huurwoningen, maatschappelijk- en commercieel vastgoed.

Bedrijven en industrie

40% van het energieverbruik in Overijssel is afkomstig van het bedrijfsleven (MKB en industrie). Hier liggen nog grote kansen om te verduurzamen.

Lokale initiatieven

Nieuwe Energie Overijssel werkt aan het vergroten van de realisatiekracht van energie-initiatieven van inwoners. Op ons platform Nieuwe Energie Overijssel leest u welke ondersteuning er in Overijssel is. De provincie biedt het volgende: