Direct naar hoofdinhoud

Overijssel is een ondernemende provincie. Onze economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie. Om Overijsselse ondernemers te steunen zijn er programma’s gericht op de ondersteuning van familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. Wij stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en werken aan een arbeidsmarkt met voldoende deskundige vakmensen om onze provinciale opgaven te realiseren. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!

Agro & Food

De voedselketen is belangrijk voor de Overijsselse economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Daarvoor zijn sterke, gezonde en innovatieve bedrijven nodig.

Agro & Food

Cultuur

In Overijssel kan iedereen meedoen aan en genieten van een bloeiend cultureel leven. Wij brengen mensen en organisaties samen en wij verspreiden kennis en vernieuwende ideeën.

Cultuur

Retail

Retail vervult een belangrijke functie voor een vitale stad. De provincie Overijssel zet zich, door middel van de Overijsselse Retailaanpak, in voor vitale centrumgebieden.

Retail

Nieuwe Energie Overijssel

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water. De aanpassingen leveren veel banen op.

Verduurzamen