Erfgoed met karakter

Gepubliceerd op 16 september 2022

Overijssel heeft een rijk verleden en sporen hiervan zijn overal te vinden. In materieel erfgoed zoals monumentale gebouwen, historische binnensteden, het platteland, collecties van musea en archeologie. Verhalen, tradities, rituelen en de streektaal vormen ons immaterieel erfgoed. Samen vertellen ze het Verhaal van Overijssel.

Ons erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze identiteit en tradities zorgen voor verbinding. Daarom willen we het behouden voor de toekomst. Behouden gaat makkelijker als mensen begrijpen waar het over gaat. Daarom ondersteunen we het vertellen van verhalen en het actief 'beleefbaar' maken van de geschiedenis. Een aandachtspunt daarbij is de toekomst van kerkgebouwen. Er zijn veel initiatiefnemers die wij ondersteunen op verschillende manieren: via subsidies, door het delen van kennis, of het organiseren van samenwerking.

Contact

Gebouwd erfgoed
Famke Bonekamp 
E-mail: FB.Bonekamp@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 83 74

Erfgoed & maatschappelijke opgaven
Suzan Flokstra-Beute
E-mail: S.Flokstra-Beute@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 94 41

Immaterieel erfgoed
Wesley Holland
E-mail: W.Holland@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 83 57

Het verhaal van Overijssel

De subsidieregeling "Het Verhaal van Overijssel" maakt ons erfgoed zichtbaar en zorgt ervoor dat de Overijsselse geschiedenis wordt doorverteld. Projecten die het verhaal vertellen achter de karakteristieke gebouwen, die de zichtbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen

Volgens de Erfgoedwet is de provincie eigenaar van alle archeologische vondsten in Overijssel. Wij zijn verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. De provincie beheert de archeologische bodemvondsten in een depot.

In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten liggen alle vondsten en bijbehorende documentatie van meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek in Overijssel opgeslagen. Het provinciaal depot maakt archeologie toegankelijk voor een breed publiek: van geïnteresseerde in de archeologie tot de wetenschappelijk onderzoeker.

Vondstmelding: wettelijk verplicht

Een vondstmelding geeft veel informatie over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer. Een vondst melden is volgens de Monumentenwet wettelijk verplicht. Vondsten kunt u melden bij de provinciaal archeoloog.

Streektaal en streekcultuur

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) coördineert de uitvoering van een programma voor streektaal en streekcultuur. HCO zet zich daarnaast in voor het versterken van het netwerk van historische verenigingen, oudheidkamers en (kleine) musea.

Monumenten

Rijksmonumenten (geen woonhuizen) die een grote restauratie nodig hebben, kunnen subsidie krijgen uit de regeling ‘Restauratie rijksmonumenten’. Voor onderhoud aan rijksmonumenten is er de instandhoudingsregeling van het Rijk.

Ook gemeentelijke en andere monumenten zijn belangrijk voor het karakter van onze steden en dorpen. Eigenaren van monumenten kunnen terecht bij:

Verduurzaming monumenten

De Groene Menukaart

Hét startpunt voor monumenteigenaren die hun pand willen verduurzamen is ‘De Groene menukaart’.Hier vindt u per gemeente en per pandtype alle informatie over financieringsmogelijkheden en andere maatregelen.

Hulp bij verduurzaming gebouwen

Culturele instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom en een ANBI-status kunnen hulp krijgen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel biedt hulp op maat bij onder andere het in beeld brengen van financieringsmogelijkheden, het vinden van uitvoerende partijen en het aanvragen van subsidie bij de DUMAVA-regeling. Contact: ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.

RIBO

Restaureren is een specialistisch vak, daarom ondersteunen wij stichting RIBO. RIBO begeleidt leerlingen naar restauratieprojecten om ervaring op te doen. Ook verzorgt RIBO restauratietrainingen.