Spoor Zwolle-Twente-Münster op de Europese kaart gezet

Gepubliceerd op

Deze week heeft het Europees Parlement officieel gestemd voor de opname van de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster in het TEN-T netwerk (The Trans-European Transport Network). 

Dit is in de besluitvorming van de Europese Unie een belangrijke mijlpaal. Het houdt in dat het Europees Parlement in de verdere onderhandelingen over het TEN-T netwerk gaat pleiten voor de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster op de TEN-T kaart. Met die stap is de toevoeging van de spoorlijn aan het Europese netwerk een grote stap dichterbij. De toekenning van de TEN-T status is het resultaat van een lang en intensief lobbytraject.

De TEN-T status van de spoorlijn is goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van de lijn. Want dankzij deze Europese status zijn de kansen op subsidies uit Brussel veel groter. En die subsidies zijn voor de uitvoering van de plannen zeer welkom. Bij spoorprojecten gaat het al snel om grote bedragen. Met geld vanuit de EU kan de provincie Overijssel de ambities op de spoorlijn sneller realiseren. De eerste stap om de verbinding Zwolle-Twente-Münster verder vorm te geven, is elektrificatie van de lijn. Hierover zijn in november afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincie. Dankzij de TEN-T status is de tijdige realisatie van de elektrificatie een stuk dichterbij. Daarnaast maakt de Europese steun het op termijn makkelijker om de doorkoppeling van de spoorlijn te realiseren. Met die ambitiestap kunnen treinen makkelijker naar en van Duitsland rijden.
Overigens brengt de TEN-T status niet alleen kansen met zich mee, ook verplichtingen ten aanzien van de robuustheid van de spoorlijn. De eisen die de EU aan een TEN-T lijn stelt sluiten uitstekend aan op de ambities van Overijssel om deze spoorlijn een mooie toekomst te bieden.

In Brussel zullen de onderhandeling en de formele besluitvorming over het TEN-T netwerk de komende maanden verder gaan. Ondertussen start de provincie Overijssel samen met het ministerie van IenW met de verkenningen voor elektrificatie en doorkoppeling van de spoorlijn.