Meer budget voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen

Gepubliceerd op

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en de provincie Overijssel werken samen in het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel. Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten of beeldbepalende, karakteristieke panden.

 

Grote opgave

Gedeputeerde Roy de Witte is enthousiast over het Overijsselse Cultuurfonds voor Monumenten: "Monumenten dragen bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze provincie. Het in stand houden en ontwikkelen van deze monumenten is een grote opgave. Het bijzondere van dit fonds is dat afgeloste leningen steeds weer opnieuw worden ingezet voor hetzelfde doel. Wat betekent dat dit fonds een duurzame bijdrage levert aan de instandhouding en het toekomstbestendig maken van de Overijsselse monumenten." Daarom stortte de provincie Overijssel opnieuw een bedrag van € 150.000,-- in dit fonds. Dit bedrag werd verdubbeld door het Nationaal Restauratiefonds tot een bedrag van € 300.000,--.

Perspectief voor eigenaren

Directeur Nationaal Restauratiefonds Uğur Özcan: "De behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren voor verduurzaming van lokaal beschermde panden, zoals gemeentelijke monumenten, is groot. Het Cultuurfonds voor Monumenten voorziet in deze behoefte. Wij zijn dan ook blij met het partnerschap en deze stap van de provincie Overijssel. Vanuit onze duurzame samenwerking kunnen we eigenaren perspectief bieden en een bijdrage leveren aan de versnelling van de grote ruimtelijke vraagstukken, zoals de energietransitie."

Meer partijen betrekken

Cathelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds: "Het is een gezamenlijke ambitie van de provincie, het Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds om meer partijen te betrekken bij de Cultuurfondsen voor Monumenten. Samen ondersteunen we bij het toekomstbestendig maken van monumenten, want de lokaal beschermde parels die een regio kleur geven verdienen deze aandacht, zoals dat gebeurt in de provincie Overijssel."

Voor meer informatie over de Cultuurfondsen voor Monumenten en de initiatieven, bekijk de film.