Gedeputeerde De Bree roept minister op om in actie te komen voor monomestvergisters

Gepubliceerd op

Gedeputeerde Tijs de Bree heeft vandaag een brief gestuurd aan minister Jetten van Klimaat en Energie. Het gaat over de subsidie die aanstaande maandag wordt opgesteld voor groen gas projecten zoals vergisting. 

(Agrarische) ondernemers die biomassa willen omzetten naar groen gas rekenen al enige tijd op deze regeling. “Tot onze verbazing blijkt echter dat door een rekenfout de SDE++ plotseling met 20 tot 25% naar beneden is bijgesteld”, aldus De Bree. “Dit heeft alleen in Overijssel al voor meer dan 100 partijen desastreuze gevolgen. Door het omlaag brengen van de subsidie komen hun plannen stil te liggen of zelfs te vervallen. Dit heeft grote gevolgen voor de nationale doelstelling van 2 bcm groen gas in 2030.” In de brief geeft de gedeputeerde samen met enkele Overijsselse gemeenten oplossingsrichtingen mee aan de minister. “We hopen dat deze oplossingen serieus en met spoed worden overwogen”, sluit de Bree af.

Inhoud van de brief

Geachte heer Jetten,  

Aanstaande maandag wordt de subsidieregeling voor groengas projecten (SDE++) opengesteld. (Agrarische) ondernemers die biomassa willen omzetten naar groen gas door middel van monomestvergisting rekenen op deze regeling. Tot onze verbazing blijkt echter dat door een rekenfout de basistarieven voor monomestvergisting in de SDE++ plotseling met 20 tot 25% naar beneden zijn bijgesteld.  

Dit heeft alleen in Overijssel al voor meer dan 100 partijen desastreuze gevolgen. Deze partijen hebben met de ‘oude’ SDE-basistarieven hun bedrijfsplan rond kunnen krijgen. Door het omlaag brengen van de subsidie komen hun plannen stil te liggen of zelfs te vervallen. Dit heeft ook grote gevolgen heeft voor de nationale doelstelling van 2 bcm groen gas in 2030 (via Nationaal Programma Groen Gas).  

Bovendien is mestvergisting de uitgelezen kans om agrarische ondernemers een bijdrage te laten leveren aan het ‘stikstofprobleem’, omdat door monomestvergisting de stalemissies omlaaggaan. Dat de wijziging in de SDE++ nu dus voor flinke vertraging zorgt in het tot stand komen van vergisters is zorgelijk.  

De wijziging in de SDE++ is daarnaast ook zeer tegenstrijdig. Als overheden willen we dat agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering verduurzamen en monomestvergisting is daar een concreet voorbeeld van. Het is een manier om relatief snel de bedrijfsvoering te verduurzamen en mee te werken aan een beter klimaat. Daarom zijn we al jaren bezig om agrariërs aan te moedigen en samenwerkingsverbanden en initiatieven te ondersteunen. Het is richting ondernemers niet eerlijk dat wij enerzijds van hen verwachten om te verduurzamen en anderzijds de subsidie om dat voor elkaar te krijgen zonder goed alternatief wordt aangepast.  

Voor het vertrouwen van deze mensen, die zich enorm hebben ingespannen om projecten te ontwikkelen en de rijkssubsidies aan te vragen, is het dan ook noodzakelijk om in actie te komen. Daarom stellen wij de volgende oplossingsrichtingen voor, waarbij onze voorkeur uitgaat naar de eerste:  

  1. De regeling met ‘oude basistarieven’ door laten gaan. De middelen zijn al bij RVO gereserveerd hiervoor.  
  1. Openstelling SDE ++ van aanstaande maandag uitstellen om samen met de sector te overleggen wat een goede oplossing is. Nadeel is wel dat dit tijd kost en ook alle andere categorieën moeten wachten. 
  2. Voeg een nieuwe categorie toe aan de SDE++ regeling. In deze categorie kunnen de partijen zoals hierboven genoemd worden opgenomen. In deze categorie wordt uit coulance de regeling met ‘oude basistarieven’ gehanteerd.  

Wij rekenen erop dat u deze oplossingen serieus en met spoed zult overwegen.  

Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,  

 

Tijs de Bree - gedeputeerde Energie provincie Overijssel