Vergunning, ontheffing en melding

Gepubliceerd op 23 mei 2020

Alle aanvraagmogelijkheden

Hier staan alle mogelijkheden voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning, het melden van een voorgenomen activiteit en vragen over mijnbouwlocaties. De indeling is op onderwerp. Klik op een titel en u gaat automatisch naar de loketpagina die daarbij hoort.

Bodembescherming en ontgrondingen

Grondwater (bescherming)

Luchtvaart

Natuur en landschap

Vuurwerkevenementen

Wegen, vaarwegen of transport

Zwembaden en zwemwaterkwaliteit

Contact

Natuur en milieu

Informatie over natuur- en milieubescherming, grondwater(bescherming), ontgrondingen en luchtvaart.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Wegen en kanalen

Informatie over wegen, kanalen en transport.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Bodem

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente.