Badinrichting, ontheffing voorschriften


Voor wie

Eigenaren, beheerders of uitbaters van openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Wat

Verzoek om ontheffing van voorschriften voor veiligheid en hygiëne, zoals opgenomen in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Waarvoor

Bijvoorbeeld voor nieuwe ontwikkelingen waar nog geen duidelijke wetgeving voor bestaat of het tijdelijk niet aan de voorschriften kunnen voldoen.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Voorwaarden

  • U heeft uw voornemen van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van uw badinrichting op tijd gemeld.
  • U vraagt de ontheffing aan via het bovenstaande digitale formulier of per post aan.
  • U geeft aan voor welke voorschriften u om ontheffing verzoekt.
  • U licht uw verzoek om ontheffing toe en geeft daarbij aan op welke wijze dit voor de gebruikers veilig en hygiënisch is.

Aanpak

  • Stuur uw vraag om ontheffing via het digitale formulier of per post (zie de contactgegevens op deze pagina).
  • U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw aanvraag.

Berichtenbox

Wij communiceren liever via de berichtenbox voor bedrijven. Met de berichtenbox deelt u makkelijk en snel vertrouwelijke gegevens met de provincie in een veilige omgeving. De berichtenbox werkt daarbij als een emailsysteem.

Via de website van de berichtenbox www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven kunt u uw account aanmaken.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staat onder 3. het tarief.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.