Exceptioneel transport over de weg, ontheffing


Voor wie

Iedereen.

Wat

Ontheffing aanvragen voor transport dat afwijkt van de bepalingen in het Voertuigreglement. In dit reglement staan diverse bepalingen over maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen.

Waarvoor

Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen moet het transport begeleid worden door de politie of door professionele transportbegeleiders.

Aanpak

De ontheffing voor een exceptioneel transport over de weg moet u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), via www.rdw.nl/zakelijk/branches/transporteurs.

Voor voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen) moet u de ontheffing aanvragen bij ons of het waterschap. Het kan zijn dat het waterschap de bevoegdheid heeft overgedragen aan de RDW.

Wet- en regelgeving