Ontgrondingsvergunning functionele ontgronding


Voor wie

Loonwerkbedrijven, agrariërs, natuurbeheersorganisaties, aannemers in de bouw en particulieren.

Wat

Aanvragen van een ontgrondingsvergunning. Een ontgronding is een verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem. Hiervoor is meestal een vergunning nodig.

Waarvoor

Door een ontgronding treden mogelijk ongewenste effecten en hinder op voor de omgeving. Om dit te voorkomen zijn er voorwaarden voor de aanpak van een ontgronding. Voldoet u aan de voorwaarden dan krijgt u een vergunning. Hierin staan voorschriften om ongewenste effecten te voorkomen.

Voorwaarden

Aanpak

Termijn

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Let op:

Bij een "ontgrondingsvergunning functionele ontgronding" dient u in het E-formulier als bijlage een (vormvrije) m.e.r. beoordeling mee te sturen.