Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs.

Wat

Een kapmelding doen voor het vellen van houtopstanden of een kapmelding mét ontheffing houtopstanden indienen in het kader van de Wet natuurbescherming. Als de activiteit, van bijvoorbeeld het kappen van bomen, hoofdzakelijk plaatsvindt in Overijssel vult u dit formulier in. Heeft u al eerder een kapmelding gedaan gebruik dan het formulier ontheffing eerdere kapmelding.

Waarom

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Voordat een houtopstand die onder de Wnb valt, geveld kan worden, moet een kapmelding worden gedaan bij de provincie Overijssel.

Voorwaarden

Een melding doen voor het vellen van een houtopstand waarop de Wnb van toepassing is. Kan gelden voor een bos, maar ook voor andere 'houtopstanden'. Zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen.

U heeft met dit onderdeel te maken als:

  • de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom houtopstanden ligt;
  • houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen van groter dan 10 are (1.000 vierkante meter);
  • Bomen in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen.

U moet in dat geval een kapmelding doen als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen), of als bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Kapvergunning via gemeente

Naast de kapmelding is het soms ook een kapvergunning van de gemeente nodig. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen bij de gemeente. In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke houtopstanden deze vergunning nodig is.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

Hoe werkt het onderdeel houtopstanden?

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staan de tarieven voor Houtopstanden.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Aanleg voedselbos

Wilt u een ontheffing voor het aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond?