Milieuklacht melden


Voorwaarden

  • De overlast heeft te maken met het milieu.
  • De melding gaat over het milieu.
  • In het geval van bedrijfsoverlast gaat de melding over middelgrote en grote bedrijven.

Overlast zoals hondenpoep, zwerfafval, stank- en rookoverlast van kachels of overlast van horeca kunt u melden bij de gemeente.

  • Voor het digitaal melden van een milieu klacht maakt u gebruik van onderstaand formulier.

Aanpak

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Het meldpunt registreert uw klacht en geeft deze door aan de juiste instantie.

Afhandeling melding

Na een melding vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van de overlast. U krijgt als u dat wenst bericht over het onderzoeksresultaat. Uw naam en huisnummer worden nooit doorgegeven aan de veroorzaker. In overleg mag u ook anoniem melden.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl