Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG)


Voor wie

Piloten van luchtvaartuigen, bijvoorbeeld helikopter, microlight airplane (MLA) en andere luchtvaartuigen zoals genoemd in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens.

Wat

Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing geldt voor een terrein buiten een luchthaven.

Waarvoor

Vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens opstijgen en landen. Wij kunnen daarvoor toestemming geven. U krijgt dan een ontheffing van het verbod.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

 1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
 2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Melding

Met het meldingsvluchtenformulier TUG-ontheffing stelt u ons minimaal 24 uur voor het gebruik van een TUG-ontheffing op de hoogte van het voornemen de ontheffing te gebruiken.

Wij moeten namelijk op de hoogte zijn van het opstijgen en/of landen vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving.

Om dit formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Het kenmerk van de ontheffing. Dit staat op de 1e pagina van de ontheffing.
 • Bij een generieke ontheffing een recente plattegrond van het terrein/de terreinen met daarop aangegeven de vlieglocatie.

Dit formulier staat nog in onze oude formulieromgeving.

Voorwaarden

U vraagt de ontheffing op tijd aan. Dat is minimaal 4 weken voordat de luchtvaartactiviteit plaatsvindt.

 • U vult de aanvraag helemaal in.
 • U geeft een duidelijke uitleg van de reden waarom u ontheffing wilt.
 • De aanvraag voldoet aan de in de Beleidsregel TUG-ontheffingen genoemde toetsingscriteria.
 • Het gaat om Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) van een terrein.
 • U mag hier niet meer dan 12 dagen per jaar opstijgen en landen.
 • Het terrein moet voldoen aan de eisen uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen. Wij vragen u van te voren zelf na te gaan of het terrein geschikt is.

Voor sommige luchtvaartuigen heeft u geen ontheffing nodig, zoals voor:

 • luchtballonnen;
 • drones tot 25 kilo.

Een overzicht van de luchtvaartuigen vindt u in Hoofdstuk 4 van het Besluit burgerluchthavens.

Aanpak

U krijgt geen ontheffing als

 • Het terrein binnen het Natuurnetwerk Nederland of een Natura 2000-gebied ligt. Deze gebieden vindt u op www.atlasvanoverijssel.nl.
 • Er sprake is van hinder voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, dierenverblijven of begraafplaatsen in de omgeving.
 • U het aanvraagformulier niet volledig invult.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Kosten

Het aanvragen van een TUG ontheffing kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staan de  tarieven voor een TUG ontheffing.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.