Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Engbertsdijksvenen


Inleiding

Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) interne maatregelen Engbertsdijksvenen en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld. Voor de maatregelen buiten het natuurgebied (de externe maatregelen) wordt een afzonderlijk PIP opgesteld: het bijbehorende gebiedsproces loopt momenteel nog. Het PIP  voor de externe maatregelen wordt naar verwachting in 2021 in procedure gebracht.

Ter inzage

Op onze website en in publicaties hebben wij aangeven dat het PIP inclusief bijlagen ter inzage ligt van dinsdag 20 oktober tot en met dinsdag 1 december 2020. En dat gedurende de periode van woensdag 21 oktober tot en met dinsdag 1 december 2020 beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.

Echter, vanwege technische problemen is het vastgestelde inpassingsplan niet tijdig digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dat de ter inzage termijn en de beroepstermijn worden uitgesteld.

Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer deze nieuwe termijn start. Zodra dit duidelijk is maken wij het bekend op deze webpagina.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met:

Ronald Orie
E-mail: r.orie@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 76 69