Subsidies

Gepubliceerd op 11 december 2018

Contact

Overijsselloket

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 1)
(werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur)

E-mailadres: subsidie@overijssel.nl

Het provinciehuis is gesloten van 24 december 2018 t/m 1 januari 2019

E-mails die wij op vrijdag 21 december 2018 voor 12.00 uur ontvangen nemen wij nog dezelfde dag in behandeling. De e-mails die daarna binnen komen nemen wij in behandeling vanaf woendag 2 januari 2019. Telefonisch zijn wij op vrijdag 21 december 2018 bereikbaar tot 17.00 uur.

Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Gebruik onze formulieren om uw tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek in te dienen.

Subsidie aanvragen op basis van de ASV

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op het Klantportaal voor een overzicht van uw aanvragen.

Informatie over het aanvragen van een subsidie

Hoe vraagt u subsidie aan?

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een subsidie. Ook leggen wij uit wat er gebeurt nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Niet alle kosten die u opgeeft komen voor subsidie in aanmerking. De kosten die wel voor subsidie in aanmerking komen hebben wij verdeeld in 5 soorten kosten. Lees meer over onze kostensoorten.

Meld wijzigingen in uw project

Als u subsidie heeft gekregen en er verandert iets in uw project dan moet u dit melden. Lees wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Eindverantwoording en vaststelling

Nadat uw project is afgelopen moet u bewijzen dat u de activiteiten waarvoor u subsidie kreeg heeft uitgevoerd. Wij noemen dit de eindverantwoording. Dit geldt niet voor alle subsidies. Lees meer over de verantwoording van uw subsidie.

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat wij beschikbaar stellen voor een subsidieregeling voor een bepaalde periode. Dit is meestal een jaar.
Hier vindt u de subsidieplafonds van 2018.

Openbaar subsidieregister

In het openbaar subsidieregister kunt u lezen hoeveel subsidie wij hebben gegeven en aan wie. Het register wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Wet- en Regelgeving

Een subsidie is een financiële bijdrage van een overheid voor bepaalde activiteiten van een aanvrager. Wij kunnen de subsidie alleen geven op basis van een aantal wettelijke documenten.

Staatssteun (kennisgeving)

Hier vindt u subsidies die verleend zijn op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).