Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0


Voor wie

Organisaties, bedrijven en particulieren.

Let op: gemeenten en waterschappen kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. Voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst (kleine projecten).
 2. Voor één of meer van de volgende specifieke maatregelen:
  1. de aanleg of het herstel van poelen of het bijbehorende leefgebied voor Kamsalamander, Boomkikker of Knoflookpad;
  2. maatregelen op en in de directe omgeving van erven voor de Kerkuil, Steenuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus of Grauwe Vliegenvanger;
  3. het creëren van bosrandzomen voor de Kleine ijsvogelvlinder of Sleedoornpage;
  4. Deze activiteit kunt u niet aanvragen omdat er geen budget is. (het verbinden van kleine heideterreinen ter vergroting en versterking van het leefgebied van de Adder, Bruine Eikenpage, Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Kommavlinder of Vetblad).
 3. Voor de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de bovengenoemde maatregelen onder punt 1 en punt 2.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteit 2d. Er is geen budget.

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Contact

Neem voor advies en ondersteuning contact op met Milou Leerling, beleidsmedewerker van Natuur voor Elkaar. U kunt hiervoor mailen naar mmw.leerling@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?