Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 3.0


Voor wie

Organisaties, bedrijven en particulieren.

Let op: gemeenten en waterschappen kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. Voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst (kleine projecten).
 2. Voor één of meer van de volgende maatregelen (grote projecten):
  a. de aanleg of het herstel van poelen of het bijbehorende leefgebied voor Kamsalamander, Boomkikker of Knoflookpad;
  b. maatregelen op en in de directe omgeving van erven voor de Kerkuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus, Grauwe vliegenvanger of Patrijs;
  c. het creëren van bosrandzomen met mantels en zomen voor de Kleine ijsvogelvlinder, de Sleedoornpage, Iepenpage, Bruine eikenpage, Ranonkelbij, Gewone kleine wespbij, Kauwende metselbij, Stronkmier, Geelgors, Zomertortel, Kerkuil, Hermelijn Das, Kleine wintergroen, Klein glidkruid, Anemonenbekerzwam, Boomkikker Gewone grootoorvleermuis, Baardvleermuis, Bosvleermuis, Bechsteins vleermuis, Brandts vleermuis, Rosse vleermuis of Franjestaart;
  d. het verbeteren van de biotoop heide door het verbinden van kleine heideterreinen, het kruidenrijker maken van de heide of het realiseren van nestgelegenheid. Deze maatregelen dragen bij aan de versterking van het leefgebied van de Adder, Tapuit, Veldleeuwerik, Bruine eikenpage, Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Kommavlinder, Ericabij, Heidewespbij of Stronkmier.
 3. Voor de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de bovengenoemde maatregelen onder punt 1 en punt 2.

Bijlagen en richtlijnen

Er zijn richtlijnen opgesteld voor de volgende activiteiten. De nieuwe formats voor een projectplan en begroting zijn helaas nog niet digitaal toegankelijk. U kunt ze wel per mail opvragen bij het Overijssel Loket. Mail naar subsidie@overijssel.nl.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: activiteit 2b (erven) is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Contact

Neem voor advies en ondersteuning contact op met Milou Leerling, beleidsmedewerker van Natuur voor Elkaar. U kunt hiervoor mailen naar mmw.leerling@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.