Subsidie Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer


Voor wie

Voor stichtingen, verenigingen of coöperaties. Zij kunnen de subsidie aanvragen voor een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters, agrarische ondernemers of een samenwerkingsverband van deze partijen.
Als zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten dan kan een gemeente of Terrein Beherende Organisatie voor hen aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel.

Waarvoor

Voor de uitvoering van streekeigen landschapsbeheer, het gaat om de volgende activiteiten:

  1. Beheermaatregelen die horen bij de landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel.
  2. Aanleg- en herstelmaatregelen die horen bij de landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel. Herstelmaatregelen voor een landschapselement waarvoor in de afgelopen tien jaar enige beheersubsidie is verstrekt vallen hier niet onder.

Let op: u kunt niet aanvragen voor de beheermaatregel VI Blauwe diensten op landbouwgronden.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u kunt aanvragen

U moet eerst een oriënterend gesprek hebben gehad met de landschapscoördinator van Landschap Overijssel. De landschapscoördinator moet een positief advies geven over uw aanvraag. U kunt daarvoor contact opnemen met:

Landschap Overijssel
Telefoon: 0529 401 731
Email: info@landschapoverijssel.nl

Format begroting met vrijwilligers

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Subsidieregelingen voor streekeigen landschapsbeheer

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.