Subsidie Procesondersteuning streekeigen landschapsbeheer


Voor wie

Voor stichtingen, verenigingen of coöperaties. Zij kunnen de subsidie aanvragen voor een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters, agrarische ondernemers of een samenwerkingsverband van deze partijen.
Als zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten dan kan een gemeente of Terrein Beherende Organisatie voor hen aanvragen.

Waarvoor

Voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een Bidbook streekeigen landschapsbeheer.

Voorbeelden van ondersteunende activiteiten zijn het houden van informatiebijeenkomsten, het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer, financiële  administratie, monitoring, rapportages, opstellen van informatiemateriaal en het organiseren van schouwen in het gebied.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Subsidieregelingen voor streekeigen landschapsbeheer

Voordat u aanvraagt

Neem eerst contact op met de landschapscoördinator van Landschap Overijssel. Contactgegevens zijn:

Landschap Overijssel
Telefoon: 0529 401 731
Email: info@landschapoverijssel.nl

Format begroting met vrijwilligers

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening of de de-minimisverordening landbouw.