Subsidie Opstellen bidbook streekeigen landschapsbeheer Overijssel


Voor wie

Rechtspersoon in de vorm van een georganiseerde groep van inwoners of ondernemers woonachtig of fysiek gevestigd in Overijssel.

Waarvoor

Subsidie voor het opstellen van een bidbook streekeigen landschapsbeheer. En voor de procesondersteuning die ingehuurd wordt om de beheerorganisatie vorm te geven.

Het bidbook is een plan dat door een georganiseerde groep inwoners of ondernemers in het kader van streekeigen landschapsbeheer wordt opgesteld. Hierin wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor het landschapsbeheer in de woon- of werkomgeving. Het resultaat is een plan, waarin de wensen en eisen van en voor het gebied voor het toekomstige streekeigen landschapsbeheer zijn beschreven.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u kunt aanvragen

U moet eerst een oriënterend gesprek hebben gehad met de landschapscoördinator van Landschap Overijssel. Contactgegevens zijn:

Landschap Overijssel
Telefoon: 0529 401 731
Email: info@landschapoverijssel.nl

Subsidieregelingen voor streekeigen landschapsbeheer

Meer informatie

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.