Subsidie Iedere inwoner een boom in het Bos (grootschalige boomaanplant)


Meer informatie over beschikbare grond

Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor het realiseren van het nieuwe bos, waarbij het aanplantperceel in eigendom wordt overgenomen.

Waarvoor

Voor het realiseren van nieuw bos.

Nieuw bos

Het bos, de houtsingel of houtwal of de houtige opstand dat is ontstaan op de aanplantpercelen na realisatie van het beplantingsplan. Inclusief de inboet en na uitvoering van het onderhoud.

Let op: kosten van aankoop van de gronden, instandhouding en onderhoud van het nieuwe bos is voor eigen rekening en risico van de aanvrager.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2022 of totdat het budget bereikt is.

Actieplan en aanplantpercelen

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.