Subsidie Iedere inwoner een boom in het Bos


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor het realiseren van het nieuwe bos, waarbij het aanplantperceel in eigendom wordt overgenomen.

Waarvoor

Voor het realiseren van nieuw bos.

Nieuw bos

Het bos, de houtsingel of houtwal of de houtige opstand dat is ontstaan op de aanplantpercelen na realisatie van het beplantingsplan. Inclusief de inboet en na uitvoering van het onderhoud.

Kosten van aankoop van de gronden, instandhouding en onderhoud van het nieuwe bos is voor eigen rekening en risico van de aanvrager.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Actieplan en aanplantpercelen

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?