Subsidie Zelfstandig leven en gezond bewegen


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit en met name het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Een verkenning.
  2. Het uitvoeren van een project sociale kwaliteit.

Bij een verkenning gaat het om een onderzoek naar de haalbaarheid van een project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een visie die bijdraagt aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel dorpshuis realiseren van vastgoed en zorgvastgoed, het maken van een businesscase voor een sociale onderneming, coöperatie of zorgcoöperatie of het ontwikkelen van een duurzaam organisatiemodel voor een (beweeg)activiteit.

Bij het uitvoeren van een project sociale kwaliteit gaat het om een project waarbij een dienst of een product tot stand wordt gebracht en waarbij het zelf organiserend vermogen van inwoners wordt versterkt. Hierbij gaat het om projecten die bijdragen aan het zelfstandig leven voor specifieke doelgroepen of projecten waar nieuwe diensten of voorzieningen in de markt worden gezet. De projecten worden uitgevoerd in minimaal twee gemeenten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Voordat u aanvraagt

Neem voor advies en ondersteuning contact op met de beleidsmedewerker Sociale Kwaliteit. Er wordt ook gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Mail naar: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Meer informatie

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?