Subsidie Zelfstandig leven en gezond bewegen 2021


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit en met name het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. De uitvoering van een verkenning.
  2. De ontwikkeling en/of uitvoering van een project sociale kwaliteit.

Toelichting op de activiteiten

Bij een verkenning gaat het om een onderzoek naar de haalbaarheid van een project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot. Het draagt bij aan het uitvoeringsplan Sociale kwaliteit 2020-2022. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een visie die bijdraagt aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel dorpshuis realiseren van vastgoed en zorgvastgoed, het maken van een businesscase voor een sociale onderneming, coöperatie of zorgcoöperatie of het ontwikkelen van een duurzaam organisatiemodel voor een (beweeg)activiteit.

Bij het project sociale kwaliteit gaat het om een project waarbij een dienst of een product tot stand wordt gebracht. Het draagt bij aan het uitvoeringsplan Sociale kwaliteit 2020-2022. Hierbij gaat het om projecten die bijdragen aan het zelfstandig leven voor specifieke doelgroepen of waar nieuwe diensten of voorzieningen in de markt worden gezet. De projecten worden uitgevoerd in minimaal twee gemeenten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het budget bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket.

Voordat u aanvraagt

Wij adviseren om voordat u een aanvraag indient contact op te nemen met de beleidsmedewerkers van Sociale Kwaliteit. Er wordt gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling en zij geven advies en ondersteuning.

Mail naar: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.