Subsidie Sociale hypotheek Overijssel


Voor wie

De eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (Mfa).

Onder multifunctionele accommodatie (Mfa) verstaan wij: een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties die vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. Vaak zijn de organisaties gehuisvest in één gebouw. Soms op een locatie met verschillende gebouwen. In dit geval wordt ook wel gesproken van een multifunctionele zone of multifunctioneel centrum.

Waarvoor

Door de maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis zijn veel multifunctionele accommodaties (Mfa’s) in een financiële crisis belandt. Deze subsidie is bedoeld om Mfa's te ondersteunen. Als verplichting vragen wij Mfa’s maatschappelijke output te realiseren in de directe leefomgeving van de accommodatie, ter waarde van het aangevraagde subsidiebedrag.

Onder maatschappelijke output verstaan wij: een extra of aanvullende sociale inspanning van een Mfa voor het algemeen belang.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Let op

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Dit zijn aanvragen met alle gevraagde bijlagen. Een onvolledige aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle bijlagen door ons ontvangen zijn.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkster van de Eenheid Economie en Cultuur:

Kris Pals-Krukkert
Tel.: 038 499 83 32
E-mail: K.Pals-Krukkert@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.