Subsidie Sociale hypotheek Overijssel 3.0


Voor wie

De eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (Mfa).

Onder multifunctionele accommodatie (Mfa) verstaan wij: een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties die vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. Vaak zijn de organisaties gehuisvest in één gebouw. Soms op een locatie met verschillende gebouwen. In dit geval wordt ook wel gesproken van een multifunctionele zone of multifunctioneel centrum. Voorbeelden zijn dorpshuizen en kulturhusen.

Wat

Subsidie voor de instandhouding van een multifunctionele accommodatie (Mfa).

Waarvoor

De investering is ten minste gericht op investeringen die een Mfa toekomstbestendig maken of het verbeteren van de programmering. De Mfa levert hiervoor een maatschappelijke tegenprestatie.

Onder maatschappelijke tegenprestatie verstaan wij: extra of aanvullende sociale inspanning van een Mfa voor het algemeen belang van de maatschappij. Dit zijn andere activiteiten dan waar subsidie voor wordt aangevraagd.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: lees de regeling. Die is gewijzigd per 16 oktober 2021 !

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

We raden u aan om voordat u het aanvraagformulier invult contact op te nemen met de beleidsmedewerkster van de Eenheid Economie en Cultuur:

Sanneke Snuverink
Tel.: 038 499 89 57
E-mail: S.Snuverink@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.