Subsidie Buiten bewegen


Voor wie

Overijsselse gemeenten of een gemeentelijke uitvoeringsinstantie van het lokale sportbeleid.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Onder openbare ruimte verstaan wij: een voor iedereen vrij toegankelijke buitenruimte, waarvan de inrichting en het beheer van de ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld straten, wandelpaden, pleinen of parken.

Waarvoor

Voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan meer sporten en bewegen in de openbare ruimte in Overijssel. Fysieke aanpassingen vallen hier niet onder.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 december 2021 voor 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Begrotingsformat Buiten bewegen

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.