Subsidie Bewegen in de openbare ruimte 2.0


Voor wie

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor meer sporten en bewegen in de openbare ruimte in Overijssel.

Openbare ruimte

Een voor iedereen toegankelijke ruimte, die niet direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld straten, wandelpaden, pleinen of parken.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel. Hierbij kan het gaan om nieuwe georganiseerde activiteiten en om fysieke aanpassingen die een nieuwe activiteit mogelijk maken.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het budget bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag doet contact op met de beleidsmedewerkers Sociale kwaliteit. Zij komen graag met u in contact om uw plan te bespreken. Ook wordt dan gekeken of de aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Mail uw contactgegevens naar: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?