Subsidie Buiten bewegen


Voor wie

Overijsselse gemeenten of een gemeentelijke uitvoeringsinstantie van het lokale sportbeleid.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Onder openbare ruimte verstaan wij: een voor iedereen vrij toegankelijke buitenruimte, waarvan de inrichting en het beheer van de ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld straten, wandelpaden, pleinen of parken.

Waarvoor

Voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan meer sporten en bewegen in de openbare ruimte in Overijssel. Fysieke aanpassingen vallen hier niet onder.

Informatie over de subsidie