Subsidie Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)


Voor wie

Overijsselse gemeenten of organisaties die genoemd zijn in de stadsarrangementen.

Waarvoor

Voor de uitvoering van één van deze activiteiten:

  1. Stadsarrangement A: een opgesteld overzicht van activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de binnenstad van de betreffende gemeente.
  2. Stadsarrangement B: een opgesteld overzicht van activiteiten voor een bepaald gedefinieerd gebied die bijdragen aan het compacter maken van de binnenstad van de betreffende gemeente en die weerslag hebben op regionaal niveau.
  3. Stadsarrangement C: een opgesteld overzicht van fysieke investeringen voor een bepaald gedefinieerd gebied die bijdragen aan de realisatie van minimaal 200 woningen en die weerslag hebben op regionaal niveau.

De stadsarrangementen moeten in overleg met de provincie zijn opgesteld.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker Stadsbeweging. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Hanneke Spiertz
Tel. 038 499 8095
Mail: h.spiertz@overijssel.nl of stadsbeweging@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.