Subsidie Stimuleren wooninitiatieven


Voor wie

Rechtspersonen: stichtingen, (sport)verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, gemeenten en waterschappen.

Maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Waarvoor

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein in Overijssel.

Onder wooneenheid verstaan wij: elke eenheid in een woongebouw dat ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt. Met minstens de volgende woonvoorzieningen: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.