Subsidie Stimuleren wooninitiatieven


Voor wie

Rechtspersonen: stichtingen, (sport)verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, gemeenten en waterschappen.

Maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Waarvoor

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein in Overijssel.

Onder wooneenheid verstaan wij: elke eenheid in een woongebouw dat ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt. Met minstens de volgende woonvoorzieningen: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk
Met de ontvangen aanvragen is het budget bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket.

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2020.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de onderstaande beleidsmedewerker Ruimte en Bereikbaarheid. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Sander van der Wal
Telefoon: 06 48 41 20 67
E-mail: s.vd.wal@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.