Subsidie Leefbaar platteland


Voor wie

Rechtspersonen.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbaar Overijssels platteland inclusief haar kleine kernen en dorpen.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief of procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan of een businesscase.
  2. Fysieke maatregelen ter uitvoering van een toekomstplan of een businesscase.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Let op

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Dit zijn aanvragen met alle gevraagde bijlagen. Een onvolledige aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle bijlagen door ons ontvangen zijn.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen of afstemming over de aanvraag kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker leefbaar platteland:

Sander van der Wal
E-mail: leefbaarplatteland@overijssel.nl

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.