Subsidie Leefbaar platteland 2.0


Voor wie

Rechtspersonen: stichtingen, (sport)verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, gemeenten en waterschappen.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van toekomstplannen die de leefbaarheid op het platteland versterken.

Een toekomstplan is een compleet plan voor een bepaald gebied. Uit het plan blijkt dat er sprake is van een initiatief of project dat op samenhangende, toekomstbestendige wijze de leefbaarheid van dat bepaalde gebied versterkt.

Waarvoor

Voor fysieke maatregelen voor de uitvoering van een toekomstplan.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 juni 2021 voor 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige (dit is mét de gevraagde bijlagen) aanvragen.

Let op: met de ontvangen aanvragen is het budget voor deze regeling bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen of afstemming over de aanvraag kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Leefbaar platteland:

Thijs Elderink
E-mail: leefbaarplatteland@overijssel.nl

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.